Atlas Unlimited

Andros Zins-Browne & Karthik Pandian

Sinds 2011 onderzoeken Karthik Pandian en Andros Zins-Browne het beeld van de revolutie in de nasleep van de Arabische lente. Atlas Unlimited is hun meest recente project en vindt plaats in verschillende internationale kunstruimtes. Het tentoonstellingsproject past zich aan deze verschillende contexten aan, en ziet er dus telkens anders uit.

In Netwerk Aalst tonen de kunstenaars een beschilderd theaterdoek, tijdelijke constructies, en fragmenten van sculpturen die pleinen, monumenten, tenten en artefacten uit Caïro, Palmyra, Ouarzazate, Tripoli en Aalst afbeeldenn, waaronder het atelier van de Syrische beeldhouwer Zakaria Almoutlak.

Deze gefragmenteerde en onafgewerkte objecten en afbeeldingen czijn voortdurend in verandering. Een cast van performers – waaronder een beeldhouwer, een scenograaf, een carnavalist en een danser – gebruiken ze, bouwen ze verder op, halen ze uit elkaar of herstellen ze. Terwijl deze performers aan het werk zijn in de tentoonstellingsruimte vertellen ze bezoekers verhalen over migratie, vestiging en heropbouw – verhalen die persoonlijke getuigenissen vermengen met fictieve vertellingen.

Atlas Unlimited gaat in op de onstabiele werkelijkheid die eigen is aan migratie en mobiliteit - aan de beweging van mensen, plaatsen en objecten. De onafgewerkte tentoonstelling van Pandian en Zins-Browne zet performers niet alleen aan het werk maar biedt hen ook ruimte om verhalen te delenn met bezoekers en organisaties uit Aalst.

Een omgeving waar niets is wat het lijkt, waar beelden of objecten nooit helemaal voltooid zijn of feit en fictie met elkaar botsen, kan verlammend werken. Voor de kunstenaars brengt deze onduidelijkheid echter ook mogelijkheden met zich mee, niet alleen om een stroef begrip van identiteit en lokaliteit uit te dagen, maar ook om toekomstscenario’s te bedenken waarin mensen die meestal in een beeld gevangen blijven, ook daadwerkelijk een stem krijgen.

Credits

Atlas Unlimited (Acts I-III) van Karthik Pandian en Andros Zins-Browne kwam tot stand in nauwe samenwerking met Zakaria Almoutlak, Ilyas Odman, Sien Van Dycke, Maren Greinke, Niklas Müller en de studenten van de UAS Degree Course Set Design (onder leiding van Jens Pischke) van de Hochschule für Bildende Künste in Dresden (Erik Hamann, Jule Mainka, Katharina Kriseleit, Niklas Müller, & Valentin Hammermeister), met de hulp van verschillende carnavalsgroepen uit Aalst, met name De Looizemaanen.

Atlas Unlimited (Acts I-VI): Karthik Pandian & Andros Zins-Browne is een co-commissie van Netwerk Aalst en Logan Center Exhibitions, gecoproduceerd door Precarious Pavilions Antwerpen en The Great Indoors, met de steun van The Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, en de Vlaamse Overheid.