Dialogues with People (...)

Imogen Stidworthy

Imogen Stidworthy legt zich in haar films en installaties toe op de vraag hoe sociale relaties vorm krijgen wanneer woorden tekortkomen. Welke andere vormen van betekenis en communicatie ontstaan aan de grenzen van de taal?

De installaties van Imogen Stidworthy tonen mensen wiens taal op een bepaalde manier los staat van betekenis, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuwe vormen expressie en communicatie. Deze 'andere' stemmen vragen alternatieve manieren van luisteren, en weerspiegelen onze relatie met onze eigen taal op nieuwe en verrassende manieren.

Heel uiteenlopende vormen van taal komen aan bod, of die nu gevormd is door culturele praktijken (denk maar aan streekgebonden dialecten, of stopwoorden die eigen zijn aan leeftijdsgroepen), of door ziektes als afasie (problemen met het uiten en begrijpen van taal), of non-verbaal autisme.

Bij Netwerk Aalst presenteert Imogen Stidworthy zeven installaties. De tentoonstelling loopt als een lus over de gelijkvloerse en eerste verdieping van Netwerk Aalst. Er is telkens éen video actief.

Dialogues with People (...) is de tweede iteratie van deze tentoonstellingsvorm van sequentiële loops, die Imogen Stidworthy specifiek heeft bedacht voor haar huidige artistieke onderzoek naar de grenzen van de taal. De eerste iteratie van deze tentoonstelling, met een andere constellatie van kunstwerken, liep van 27 oktober 2018 tot 13 januari 2019 in de Württembergischer Kunstverein in Stuttgart.