If I Could Wish for Something

If I could wish for something ontleent zijn titel aan een Duits Weimar-lied uit 1930. De zangeres uit het lied wil gelukkig zijn, maar ook weer niet te gelukkig, want verdriet is voor haar een toevluchtsoord geworden. Dit gevoel is tekenend voor de moeilijke “liefdesgeschiedenis” tussen het feminisme en het socialisme, tussen liefde en revolutie. De “vrouwenvraag” werd door elke revolutionaire beweging sinds de 19de eeuw steeds voor zich uit geschoven. Decennia van ontgoocheling maken deel uit van de feministische geschiedenis.

De tentoonstelling brengt twee recente films van Dora Garcia samen, Love With Obstacles en If I Could Wish For Something. Beide films vormen een onderdeel van Amor Rojo een project van Dora Garcia rond de figuur van Alexandra Kollontai (1872-1952). Alexandra Kollontai was een marxistisch theoreticus en figuur uit de Oktoberrevolutie. Een radicaal feministe en seksueel activiste. Haar inzichten lijken geschreven voor de toekomst en zijn vandaag meer dan ooit relevant. Reeds in de jaren twintig kloeg ze zaken aan als onbetaalde arbeid van vrouwen in het gezin, de combinatie van werken en de zorg voor kinderen, discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de waardering van affectie en relaties in termen van vraag en aanbod. De inzichten van Kollontai zijn belangrijk voor de emancipatie van vrouwen over de hele wereld. Omwille van haar ambassadeurschap in Mexico is ze van bijzondere betekenis in Zuid-Amerika.

Samen met de tentoonstelling wordt de gelijknamige publicatie If I Could Wish for Something uitgebracht. Deze publicatie brengt een groep auteurs bijeen met verschillende expertises die samen het centrale onderwerp schetsen: hedendaags feminisme. Een aantal ideeën uit Kollontai’s geschriften zoals het prototype van de Nieuwe Vrouw, het verwerpen van de gezinsstructuur en het idee van Comradely Love als een revolutionaire en samenbindende kracht, worden getoetst aan de hedendaagse realiteit. Het boek bevat bijdragen van: Antonio Cataldo, Saddie Choua, Paloma Contreras Lomas, Dora García, Agnieszka Gratza, Carla Lamoyi, Hilde Methi, Andrea Valdés, Sayak Valencia en Pieternel Vermoortel.

De tentoonstelling If I Could Wish for Something wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen Fotogalleriet Oslo en Netwerk Aalst en is op beide locaties te zien. De tentoonstelling in Fotogalleriet Oslo loopt van 02/09/21 tot 17/10/21. In Netwerk Aalst van 11/09/21 tot 19/12/21.