Missie en Visie

Missie

Netwerk Aalst is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis gevestigd in Aalst. 

Netwerk Aalst produceert nieuw werk van nationale en internationale kunstenaars doorheen een programma van tentoonstellingen, performances, workshops en gesprekken. 

Netwerk Aalst toont in het Filmhuis de beste arthouse films en de klassiekers die je absoluut gezien moet hebben. 

Het hier-en-nu van Aalst vormt het kompas voor de samenwerkingen die Netwerk Aalst opzet met kunstenaars en publieken.

Visie

Als commissiestructuur die de creatie van (nieuw) artistiek werk ondersteunt, gevestigd in het voormalige industriële hart van Vlaanderen, heeft Netwerk Aalst een tweeledige ambitie:

De band die Netwerk Aalst onderhoudt met zijn lokaliteit activeren; deze band inzetten om nieuwe vormen van medeplichtigheid en interactie tussen publiek, kunstenaar en culturele instelling te verbeelden en uit te testen, en daarbij steeds het eigen functioneren te bevragen en bij te sturen;

Aan de slag gaan met de veranderende status en verschijningsvormen van artistieke productie vandaag, de noden, voorwaarden en actoren die dit bepalen analyseren en begrijpen, en op basis hiervan oprecht wederkerige en meer integrale vormen van institutionele ondersteuning voor artistieke creatie uitwerken.

Het “lokale” gegeven is voor Netwerk Aalst geen vaststaand begrip, maar een aanleiding om na te denken over de (eigen) situatie in Aalst op twee met elkaar verbonden niveaus: als een hyper-specifieke cluster van noden en verlangens, en tegelijk als een knooppunt van globale hedendaagse discussies en onderwerpen.

Netwerk Aalst structureert zijn programma in episodes, opgetrokken rond langdurige creatie-trajecten met kunstenaars, hun artistieke interesses en motieven. Op deze manier zoekt Netwerk Aalst uit hoe de kunsten en onze culturele instellingen mee aan de basis kunnen liggen van nieuwe gedeelde engagementen in een complex publiek domein.