Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen

Jean Bernard Koeman

'Op de omtrek van de aarde komen begin en einde samen' is een knipoog naar een uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus en de slagzin die kunstenaar Jean Bernard Koeman koos voor de permanente sculptuur op het pittoreske dorpsplein van Meldert. Het is zijn poëtische ode aan de cyclische levensloop van de Hop, jarenlang geteeld in de regio, die nu grotendeels in de verbeelding verder leeft.

Het artistiek werk van Koeman floreert in de grijze zone tussen de feilbare menselijkheid van poëzie, en de onverzettelijkheid van architectuur en sculptuur. Zijn mentale architecturen en ruimtelijke ontdekkingstochten zijn een poging om helden, herinneringen en plekken te eren, en tegelijk een confrontatie met hun ongrijpbaarheid. Het Hopmonument van Koeman verbindt de lokale symboliek van de Hop met een groter geheel: ook het dorpsplein van Meldert is een plek waar begin en einde samenkomen.

Jean Bernard Koeman vertelt zelf over zijn werk:

De zin die ik gebruik in het werk verwijst uiteraard ook naar de verhouding tussen wat kleinschalig en lokaal is, en wat groots en globaal is. Het is een bouwsel met menselijke eigenschappen; een opstelling met een historische inhoud die hulde brengt aan het landschap en de hopteelt.

Het werk van Koeman gaat uit van de klassieke hop-beplantingsstructuur van staken en diagonalen. 16 hopplanten groeien vijf meter de hoogte in op een wiskundig grid, dat vorm krijgt door de zinsnede die bovenop de sculptuur staat. De toegankelijkheid van het Dorpsplein blijft daarbij steeds gewaarborgd. In de komende zomers wordt de sculptuur een groene silovorm van bladeren, waar het publiek in zal kunnen schuilen. In de winter, als de hopplanten gekort zijn, toont de structuur zich opnieuw, mooi uitgelicht als een lijntekening in de ruimte.

praktisch

Vier met ons mee op zondag 2 september 2018, dan vindt de feestelijke voorstelling van het nieuwe kunstwerk plaats tijdens Meldert Kermis.

Deze voorstelling staat helemaal in het teken van de Hopteelt. Jean Bernard Koeman stelt tevens de editie voor die hij maakte in samenwerking met lokale producenten.

De nieuwe permanente sculptuur van Jean Bernard Koeman op het Meldertse dorpsplein is een commissie van de Stad Aalst in het kader van het Kunst in de Wijk-project. Het kunstwerk is het resultaat van een participatief traject met een werkgroep van buurtbewoners en lokale organisaties, bemiddeld door Netwerk Aalst. De Nederlandse Ambassade in België en de Provincie Oost-Vlaanderen leverden extra financiële steun.