Steven Op de Beeck

versterkt directie Netwerk Aalst

Vanaf december 2017 verruilt Steven Op de Beeck Mechelen voor Aalst. De voorbije tien jaar stond hij aan het roer van de Contour Biennale, die sinds 2017 wordt georganiseerd door kunstencentrum nona.

Deze aanstelling is opnieuw een belangrijke stap voor het vernieuwde team van Netwerk Aalst, nadat Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel eind 2016 de algemene en artistieke directie op zich namen. Steven Op de Beeck volgt Annie Van Hoorick op, die Netwerk sinds 2002 met verve leidde op zakelijk vlak. Zij was een cruciale schakel in de werking van Netwerk Aalst, niet alleen omwille van haar zakelijke inzichten, maar ook omwille van haar inzet en menselijke kwaliteiten. Het team en het bestuur van Netwerk Aalst willen haar hier uitdrukkelijk voor bedanken en wensen haar het allerbeste voor de toekomst. 

Bart Vanvoorden, artistiek leider van nona, wenst Steven Op de Beeck alle goeds: 'Door de recente integratie van Contour Biennale in de werking van kunstencentrum nona, mede geïnitieerd door Op de Beeck, is de continuïteit van de werking in Mechelen gegarandeerd. Na 10 jaar toewijding, met onder meer de organisatie van vijf succesvolle Contour Biennales wensen we Steven veel succes toe met de mooie kans die hij krijgt bij de collega's van Netwerk Aalst.'

Bestuur en artistieke directie van Netwerk Aalst kijken er naar uit om samen met Steven Op de Beeck de transitie van Netwerk Aalst verder vorm te geven. Belangrijk is namelijk dat deze transitie niet enkel geldt op artistiek vlak, maar ook zakelijk-organisatorisch wordt uitgezet. De functie van algemeen en zakelijk directeur krijgt dan ook een vernieuwde, meer coördinerende en strategisch-inhoudelijke invulling.

Thema’s voor de toekomst van Netwerk Aalst zijn een integrale ondersteuning van kunstenaars, de uitbouw van een meer horizontale organisatiestructuur en de ontwikkeling van een volwaardig filmhuis. Steven Op de Beeck is hiervoor de ideale persoon: zijn coördinerende capaciteiten en inhoudelijke inzichten, zijn visie op de kunsten vandaag, zijn ervaring met het werken met kunstenaars, en met het internationaal werken vanuit een centrumstad, zijn slechts enkele van zijn troeven.