The Shadow Artist

Episode 1: The Unreliable Protagonist

Episode 1: The Unreliable Protagonist volgt de artistieke praktijken van zes kunstenaars (Pedro Barateiro, Ghislaine Leung, Daniela Ortiz, Imogen Stidworthy, Jozef Wouters en Andros Zins-Browne).

Deze kunstenaars verschijnen en verdwijnen als ‘onbetrouwbare protagonisten’ doorheen een tweejarige samenwerking.

Binnen deze eerste episode neemt Edgar Schmitz de rol aan van Schaduwkunstenaar. Netwerk Aalst definieert zijn opdracht als het inspelen op de momenten waarop we institutionele gewoontes zich vestigen, en het ons attent maken op de woordenschat die we gebruiken.

Als dusdanig vormt de Schaduwkunstenaar de kritische ruggengraat van de instelling - hij maakt ons bewust van de politieke en maatschappelijke implicaties van wat we doen en hoe we spreken.

Concreet interfereert Edgar Schmitz in Netwerk Aalst door redacteur te zijn van teksten en van contracten die we met kunstenaars aangaan. De infrastructuur en modus operandi van Netwerk Aalst vormen het materiaal van de conceptuele praktijk van Edgar Schmitz.