VIOLETS 3

Een publicatie van Ghislaine Leung in samenwerking met curatoriaal assistent Alicja Melzacka

Ghislaine Leung is één van de zes kunstenaars die met Netwerk Aalst samenwerken aan het tweejarige programma The Unreliable Protagonist. Centraal in het werk van Leung staan vragen over welke krachten zowel onze persoonlijke omgeving bepalen als de instellingen vormgeven die ons gemeenschapsleven organiseren.

Ghislaine Leung kijkt op dezelfde kritische manier naar Netwerk Aalst: wie spreekt er? Naar wie wordt er geluisterd? In haar artistieke praktijk onderzoekt Ghislaine Leung hoe je meerstemmigheid kan introduceren door te weigeren de ene stem boven de andere te stellen (of het ene materiaal boven het andere).

VIOLETS is een langetermijnproject dat Netwerk Aalst over twee jaar samen met Ghislaine Leung zal ontwikkelen. Het verschijnt in de vorm van een reeks workshops, installaties en een publicatie. Het project stelt oefeningen voor in transcriptie, redactie en herschaling om de invloed te onderzoeken van hiërarchieën op zowel de formele taal als op een gegeven infrastructuur.

Ghislaine Leung beschrijft haar praktijk in het algemeen en het project VIOLETS in het bijzonder als een lichamelijke oefening in het structureel en materieel vormgeven en bevragen van identiteitspolitiek. VIOLETS gaat in op de vraag hoe vermeende neutrale structuren, van tentoonstellingsarchitectuur tot vrijemarktpolitiek, dikwijls niet zo vrij zijn al we vermoeden.

VIOLETS 3

VIOLETS 3 is een publicatie van ongeveer 15 pagina's lang, gebaseerd op teksten die Ghislaine Leung in het verleden naar Netwerk Aalst stuurde. De teksten zijn gebundeld door een externe lezer, Alicja Melzacka, en zijn afgeleid van verschillende soorten literaire, theoretische en juridische teksten - van de theorie van het bewegende beeld over oefeningen in deep listening, tot zelfreflectieve teksten over auteurspositie, citeerstijl en gebruiksgidsen.

De publicatie brengt persoonlijke fragmenten samen met teksten uit juridische documenten over auteursrecht. Op deze manier daagt VIOLETS 3 systemen van tekstproductie uit, niet alleen met betrekking tot artistieke praktijken, maar ook met betrekking tot publicatiepraktijken. De publicatie bevraagt bovendien de hiërarchische relatie tussen een tekst en diens deel-elementen, zoals de paragraaf, de quote, aantekeningen, en de voetnoot.