VIOLETS 3

Een solotentoonstelling van Ghislaine Leung in Netwerk Aalst

VIOLETS 3 is de derde episode van het langetermijnproject van Ghislaine Leung, ontwikkeld voor Netwerk Aalst. Daar waar VIOLETS 1 en 2 naar binnen waren gericht, binnen Netwerk, en aanleiding gaven tot zelfreflectie over en ontleding van het institutionele lichaam, treedt deze episode naar buiten, richting de stad Aalst. VIOLETS 3 werd gerealiseerd in samenwerking met curator Alicja Melzacka.

VIOLETS verschijnt in de vorm van een reeks workshops, installaties en een publicatie. Het project stelt oefeningen voor in transcriptie, redactie en herschaling om de invloed te onderzoeken van hiërarchieën op zowel de formele taal als op een gegeven infrastructuur.

VIOLETS gaat in op de vraag hoe vermeende neutrale structuren, van tentoonstellingsarchitectuur tot vrijemarktpolitiek, dikwijls niet zo vrij zijn als we vermoeden. Ghislaine Leung beschrijft VIOLETS als een lichamelijke oefening in het structureel en materieel vormgeven en bevragen van identiteitspolitiek.