concert

Alle Programma

Petros Ovsepyan / David Helbich / TAPE THAT

N-Collective

N-Collective is een internationaal netwerk van muzikanten en componisten bestaande uit een conglomeraat van groepen en ensembles uit verschillende landen (Noorwegen, België, Nederland, Amerika, Zwitserland en Duitsland).
Zij ontwikkelen, ondersteunen en promoten avontuurlijke muziek van verschillende genres als improvisatie, elektronica, jazz, noise en hedendaagse muziek.

Het concert Music Performs is het resultaat van een twee weken durende residentie: het toont drie reacties van jonge componisten/muzikanten op de uitdaging om de theatrale en performatieve aspecten van een concertsituatie volledig deel te laten uitmaken van hun muziek. De stukken situeren zich in het grijze gebied tussen muziek en performance – en ontwikkelen zich volgens een uitgesproken individueel patroon tot nieuwe uitdrukkingsvormen.

Petros Ovsepyan – I, II, III (1999-2000)
I-II-III is een trilogie voor piccolo/fluit/basfluit, klarinet/basklarinet, piano, viool, altviool en cello. Het werk is gebaseerd op geluidscompressie, of, met andere woorden, geluid dat opgesloten zit in het lichaam van de performer, en daardoor samengedrukt wordt. Timing is cruciaal in dit werk, aangezien de basisstructuur van het stuk gevormd wordt door de uitwisseling tussen anticipatie en herinnering, wat van de luisteraar een actieve (zelfs interactieve) houding vereist. Afgespeelde geluiden worden inwendig en tijdens lange stiltes verwerkt en ontwikkeld.

David Helbich – Haltungsschaden (2005/07)
Haltungsschaden is geschreven voor het Ensemble Maulwerker en werd opgevoerd in de TESLA-Kubus in Berlijn in oktober 2005.
David Helbich componeert bewegingen en gebaren die onmiskenbaar muzikale ervaring suggereren. Drie performers bewegen, knippen met de vingers, klappen in hun handen, gebruiken gebarentaal – en maken occasioneel ook geluid. Soms roepen de bewegingen betekenis op, soms blijft het louter vormelijke structuur.

TAPE THAT – Mozart Takes (1788/2007 – première)
Mozart Takes vertrekt van de opname van een live performance van een strijktrio dat Mozart speelt. De opname wordt ter plaatse gemanipuleerd en geremixt door de microfoons aan- en uit te zetten, in de concertruimte rond te dragen, met handen en andere lichaamsholtes af te dekken, en andere objecten of personen binnen en buiten de concerthal op te nemen. In het tweede deel van het stuk reconstrueert TAPE THAT de concertervaring door het opgenomen materiaal en de remix ervan op nog andere manieren te manipuleren en te vervormen.
Het publiek ervaart beide momenten (het concert en de acties van TAPE THAT) vanuit uiteenlopende perspectieven en waarnemingsniveaus. Wat zichtbaar was, wordt nu gehoord, en wat hoorbaar was, wordt nu via het opnamemateriaal opnieuw beluisterd en in een andere context geplaatst.
Is het live, of is het TAPE THAT?

02.03.2007 20:00