Een missie van artistieke ontwikkeling

NW is een open huis voor hedendaagse kunst en film. Ja, dat wil zeggen dat we artistieke programma’s organiseren en mensen uitnodigen om naar kunst en film te komen kijken. Maar het gaat verder dan dat. Want voor ons is kunst niet alleen het eindresultaat, maar vooral ook het lange, vaak onzichtbare proces dat aan die kunst voorafgaat. Al het zoeken, dromen, maken, en zorgen dat uiteindelijk leidt tot iets nieuws.

In NW vinden kunstenaars ruimte voor ongebreidelde artistieke ontwikkeling. Makers begeleiden doorheen de experimenteelste fasen van artistieke projecten, en zo dat ontkiemende maakproces koesteren, dat is wat we het liefste doen. En we doen het zo:

  • We zoeken steeds de dialoog met onze omgeving en de bredere samenleving.
  • We smeden duurzame relaties en samenwerkingen met opkomende en gevestigde kunstenaars, zowel lokaal als internationaal.
  • Onze middelen en infrastructuur, van de tentoonstellingsruimtes en cinema tot de keuken en kantoren, staan open.
  • Daarnaast ondersteunen we kunstenaars met onze kennis en ervaring. Samen gaan we op zoek naar vruchtbare samenwerkingen met externe curatoren, makers, denkers en buren om onze projecten te verrijken.
  • De vruchten van het maakproces delen we met de wereld, en dat in het format dat het beste bij het project past. Deze tentoonstellingen, focusprogramma’s en evenementen geven vorm aan ons gevarieerd programma.

Ook onze filmwerking wordt vormgegeven vanuit het idee dat film een ruimte is voor uitwisseling, dialoog en gemeenschapsvorming. Samen met kunstenaars, curatoren, partners en buurtbewoners stellen we thematische focusprogramma’s samen, die variëren van kunstenaarsfilms en documentaires tot archieffilms en arthouse cinema.

Een visie hors catégorie

NW vindt haar wortels in de rijke bodem van de Denderstreek en Aalst. We koesteren onze eigenzinnige stad om haar gelaagdheid, tegenstrijdigheden, tradities, en geschiedenis. En haar mensen, natuurlijk. Hier, op Rechteroever, overstijgen we de rol van kunst- en filmhuis, we zijn een levendig buurthuis waar iedereen zijn plek vindt. Verschillende organisaties maken gebruik van onze werk- en ontmoetingsruimte, café of keuken. Onze buren zijn geen naamloze bezoekers, maar mede-makers van ons programma. NW ademt voor en door de buurt. Het liefste wat we doen is verkennen en testen hoe artistieke ontwikkeling samengaat met het dagelijkse leven in de buurt.

Maar onze visie reikt ook verder dan dat. Meer nog, we overstijgen traditionele tegenstellingen, zoals die tussen centrum en periferie, of lokaal en globaal. In plaats daarvan zoeken we naar nieuwe interpretaties en alternatieven voor bestaande waarheden, geïnspireerd door verschillende leefwerelden, gemeenschappen en tradities. Gedreven door nieuwsgierigheid, openheid en vernieuwing willen we heersende denkpatronen bevragen en onze eigen visie blijven bijstellen. Kritisch, met een duidelijk standpunt, maar altijd mild en tolerant. NW belichaamt een visie die categorieën overstijgt en een thuis biedt aan iedereen die door een gedeelde en kritische verkenning van kunst en cultuur wil bijdragen aan een mildere samenleving.

Juist is juist

Solidariteit, transparantie, duurzaamheid en zorg. Oftewel: een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusief eerlijke compensatie, veilige werkomgeving en diversiteit. Duurzame samenwerkingen onder de juiste voorwaarden en vanuit een wederzijds vertrouwen. Dat zijn de principes van Juist is Juist, die NW mee vormgaf.

Deze kernprincipes sturen hoe we bij NW samenwerken, communiceren en beslissingen nemen. Zo dragen we bij aan een eerlijkere, inclusievere sector waarin iedereen dezelfde spelregels volgt.

PARTNERS