Filmvoorstelling: Humanitas-project

Op woensdag 23 maart om 18u nodigen Netwerk Aalst en The Foodbridge jullie graag uit voor de filmvoorstelling van HUMANITAS. Om 18u begint het ontmoetingsmoment, de film start om 19u.

The Foodbridge en Netwerk Aalst onderzoeken samen de relatie van hoe voedsel een cultuur en identiteit kan vormgeven.
Het Humanitas-project brengt vrouwen en jongeren met verschillende culturele achtergronden samen om de belangrijke cirkels van het leven via voeding te bespreken (zoals huwelijk, geboorte van een kind, begrafenis).
Door processen zoals kolonisatie en diaspora in onze geschiedenis is migratie en de generaties die hieruit zijn voortgekomen een, vaak controversieel, onderwerp geworden.
Dit schept het debat over in hoeverre culturen en identiteiten elkaar kunnen beïnvloeden. Hoe worden mensen die van twee culturen eten beïnvloed door culturele praktijken die origineel niet van hen zijn?

Als verandering onvermijdelijk is, hoe beïnvloedt dit hun voedingskeuzen? Wat verandert er juist aan de voeding en in welke mate kan worden “onderhandeld” over voeding? Welke is de relatie tussen wat migratie is in de diaspora effectief eten, hun zelfbeeld en hoe anderen hen zien? Is de relatie tussen voedsel en identiteit gelaagd en van voorbijgaande aard, of onveranderlijk en fundamenteel.

Vrouwen spelen een belangrijke rol in gezinnen en gemeenschappen. Zij vormen het leven van jonge kinderen en beïnvloeden het soort volwassenen dat zij worden. Het Humanitas-project brengt vrouwen van verschillende culturele achtergronden samen om de belangrijke cirkels van het leven te bespreken door middel van voedsel. Dit zijn hun verhalen over voedsel, huwelijk, geboorte van kinderen en begrafenissen.

Voorafgaand de film wordt er een moment gecreëerd om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over deze thema’s.

23.03.2022—18:00