LABO

Na het collectief lezen van een aantal teksten: ‘De Indringer’ van Jean-Luc Nancy, ‘Education By Infection’ van Boris Groys, ‘Laat ons gaan’ en ‘School Maken: over grotten en tafels’ van Jan Masschelein en ‘Het Regeren van Precairen’ van Isabell Lorey, nodigen we met LABO (educatieve master) onze studenten uit om te gaan stappen en de stad Aalst tot studieobject te maken. Daarbij wordt de notie van geïnfecteerd worden en hygiëne onderzocht. Vanuit een experimentele houding worden naast expliciete oefeningen in kijken, aandachtig worden, registreren, notities maken en mappen, ook contacten aangegaan met de plaatselijke context in functie van ervaring van de actuele conditie.

01.02.2021—05.02.2021