Sciencefiction: The War of the Worlds

Jan Vanvelk

The War of the Worlds is een vroege sciencefictiontekst in die zin dat het is geschreven voordat de term “sciencefiction” zelfs voor iemand steek hield. In de tekst dringen Marsbewoners de aarde binnen om de levensenergie van de mensen (letterlijk menselijk bloed) te oogsten. Het verhaal speculeert expliciet over wat dat zou kunnen betekenen voor de lezer’s opvatting over mens-zijn, wat het betekent om uitgebuit te worden, om onderworpen te worden aan een gebeurtenis die bestaande en troostende
noties van het zelf, de wereld, en iemands plaats daarin, verbrijzelt. In deze lezing wordt getracht deze verschillende uitdagingen te presenteren en te onderzoeken hoe deze vroege sciencefiction tekst vandaag nog ons eigen begrip vorm geeft, en hoe de erfenis van de tekst misschien wel hardnekkiger is dan men zou verwachten van een tekst die meer dan een eeuw geleden werd geschreven.

Gastspreker: Dr. Jan Vanvelk

Dit event is een onderdeel van de tentoonstelling Niemand zou hebben geloofd.
Afhankelijk van de COVID-19-situatie wordt dit event gedeeltelijk of volledig online georganiseerd.
Reservering is noodzakelijk en opent binnenkort.

18.02.2021—00:00