VAF Vertonerssessie

Publiek voor filmcultuur

Bekijk de aftermovie hier >

Tweemaal per jaar organiseert de afdeling Publiek van het VAF een inspiratievolle dag rond markante thema’s voor bioscopen, distributeurs, festivals, cultuurcentra en andere filmorganisaties. Op donderdag 8 december 2022 zijn ze gast in Netwerk Aalst, met een Vertonerssessie rond het ‘publiek voor filmcultuur’.

Hoewel COVID-19 steeds meer op de achtergrond verdwijnt en de bioscoopcijfers in oktober zelfs doen denken aan en dromen van pré-coronatijden, is de impact ervan op het vertonersveld nog niet helemaal verteerd. Het publiek van de sofa halen en opnieuw naar de zalen toeleiden voor die kleinere, meer kwetsbare auteursfilm blijft nog steeds een uitdaging. Al voor corona stonden sterk curatorschap, een betere publiekskennis, belevingscinema, communitywerking en de openheid voor innovatie en experiment geboekstaafd als mogelijke oplossingen voor publieksontwikkeling. Ze staan in deze snel veranderende tijden opnieuw bovenaan de lijst van ingrepen, die niet alleen kunnen bijdragen tot de terugkeer van het publiek voor filmcultuur maar ook tot de verdere verbreding en verdieping ervan. Deze Vertonerssessie gaat dieper in op het publiek voor filmcultuur en laat verschillende (film-)organisaties getuigen over hun publieksaanpak.

Programma

09:30-10:00: onthaal en koffie
10:00-12:00: presentaties
12:00-12:45: lunch
12:45-14:20: vervolg presentaties
14:20-14:30: koffiepauze
14:30-15:00: toemaatje: vertoning kortfilms REKKER

Netwerk Aalst
Tachini Bomangi & Hans Bocxstael

De VAF Vertonerssessie is deze keer te gast in de feestzaal van VTI Aalst, de tijdelijke locatie van Netwerk Aalst tijdens haar verbouwingen. Netwerk Aalst is een multidisciplinair kunstenhuis dat tentoonstellingen, filmprogramma’s, performances, workshops en de productie van nieuw werk deelt met een publiek. Het huis is sterk lokaal verankerd, slaat vele bruggen met buurt, stad en partners en zette de voorbije jaren via verschillende initiatieven in op community-programmatie. Met Cinema Netwerk Aalst, en in haar schoot De Filmclub en de animatiefilmstudio van REKKER, evolueert het kunstenhuis sinds 2017 meer en meer tot vuurtoren voor culturele cinema in de regio. Ter introductie van de werking van Netwerk Aalst verbeeldt de Aalsterse spoken word kunstenaar Tachini Bomangi in woorden de vele rollen van het huis. Coördinator van Cinema Netwerk Aalst Hans Bocxstael vervolgt met een toelichting over de filmwerking en de publieksaanpak.

Participatiesurvey en filmbeleving
Ruben Vandenplas

Op 8 november jl. presenteerde het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie de resultaten van de meest recente participatiesurvey. Na drie grootschalige onderzoeken naar de vrijetijdsbesteding van de Vlaming in 2003-2004, 2009 en 2014, focust deze vierde survey op de periode tussen 2020 en 2022. Aangezien ook de beleving van film, zowel thuis als in de cinema, uitvoerig bevraagd werd, zal onderzoeker Ruben Vandenplas van het Kenniscentrum in deze presentatie inzoomen op enkele specifieke trends binnen dit vrijetijdsdomein. De ontwikkelingen worden vervolgens gekoppeld aan specifieke socio-demografische elementen en kenmerken van ander vrijetijdsgedrag.

MOUV
Aurélie Duchateau

In afwachting van de verbouwing en vervolgens heropening in 2024 van de Movy Club, één van de oudste Brusselse wijkbioscopen, zette het collectief MOVY UP in het najaar van 2022 een reizende buurtcinema op in Vorst. MOVY Up bundelt lokale cinefielen en filmorganisaties. Vanuit een passie voor film en voor hun buurt brengen ze met MOUV elke maand een uitgekiend filmprogramma, dat de komende twee jaar langsheen verschillende culturele locaties (o.a. Narafi, GC Ten Weyngaert, Wiels en Rosas) in Vorst reist. De maandelijkse vertoningen gaan steeds gepaard met inleidingen, debatten en/of participatieve workshops. Met MOUV willen de initiatiefnemers de bewoners van Vorst en omgeving niet alleen terug zin geven in cinema na de voorbije coronajaren, maar hen ook de kans geven om dat in hun eigen buurt en met hun inspraak te doen. Aurélie Duchateau, één van de trekkers van het collectief, licht het initiatief verder toe.

Juan PAblo Plazas

Met Juan Pablo Plazas vond Netwerk Aalst nog een waardige last minute vervanger voor de eerder aangekondigde Bebe Books. Deze Colombiaanse antropoloog en kunstenaar uit Brussel is gefascineerd door het vermogen van mensen en gemeenschappen om de wereld op uiteenlopende manieren te interpreteren. In zijn beeldend werk en performances gaat hij voortdurend op zoek naar het onverwachte binnen het schijnbaar voor de hand liggende, naar de overduidelijke zekerheid van het onbegrepene en naar de foute antwoorden op vragen die niemand ooit stelt. Met die blik grijpt hij ook tijdens een korte performance in op zowel de ruimte als op de setting van deze Vertonerssessie.

Citylab
Christopher Daley

Citylab is een stadslabo, dat groeide vanuit de diversiteitswerking van GC Pianofabriek in Sint-Gillis. Het transformeerde van een programmatie voor ‘diverse’ groepen naar een bottom-up werking vanuit de noden van lokale kunstenaars en bewoners. Citylab ondersteunt Brusselse filmmakers en podiumkunstenaars, veelal autodidact, in het creëren van kansen binnen het reguliere kunstencircuit, waarbij de aansluiting toch moeizaam loopt. Daartoe organiseert het o.a. tweejaarlijks System_D in de KVS, een filmfestival rond het werk van jong Brussels talent zonder filmopleiding. Het zijn ontmoetingen met publieken en gevestigde culturele actoren, die elkaar anders moeilijk vinden. Christopher Daley, productiemedewerker van Citylab, licht de werking verder toe.

SCHUUR (Haarlem)
Steven Strik

Eind jaren zestig zette een Haarlemse actiegroep voor avantgardistisch theater De Toneelschuur op. Vijftig jaar later evolueerde dit tot SCHUUR, een bruisende plek in de binnenstad van Haarlem met twee theaterzalen, twee filmzalen en een café. In SCHUUR wordt zowel getoond als gemaakt: verhalen van makers ontmoeten er een publiek voor theater, dans, film, woordkunst, muziek en contextprogramma’s. In de filmprogrammatie ligt de focus zowel op film als kunstvorm, als (cultureel) maatschappelijke uiting én als amusement, en dit zowel voor peuters als senioren. Met initiatieven als Shoot your Shot (jaarlijkse filmcompetitie voor jongeren tussen 15 en 21 jaar), de Schuurjongeren (jongerenambassadeurs die het aanbod promoten bij leeftijdsgenoten, meewerken aan de programmatie en nagesprekken leiden), de Schuur Filmclub (exclusieve vertoningen met inleidingen voor volwassenen), het inclusietraject via New Pack Inclusion Creators en het recente Collaborate to Innovate-project Nu: Reality VR Cinema, … zet dit huis overtuigend in op publieksverjonging, -verbreding en -verdieping. Filmprogrammator Steven Strik vertelt er meer over.

Aan de slag met publieksdata in De Grote Post
Raina Minhas

Publieksdata bieden culturele organisaties heel wat informatie. Ze helpen niet alleen bij gerichte acties of leveren inzichten over het bestaande en eventueel nieuwe publiek, maar ze kunnen ook een kader bieden om de werking op strategisch vlak verder vorm te geven. Het cultuurcentrum De Grote Post in Oostende wilde n.a.v. hun 10-jarig bestaan meer inzicht verwerven in hun publiek en dan specifiek in hun wensen, hun noden en hun verwachtingen. Met de hulp van een extern bureau voerden ze tussen eind 2021 en februari 2022 een intensief kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek uit. Daarvoor verzamelden ze al hun -versnipperde- data, werkten ze onderzoeksvragen uit en bakenden ze in teamverband ethische en inhoudelijke grenzen af. Het resultaat leverde hen tal van nieuwe inzichten in de verschillende deelpublieken, in de sterke en zwakke punten op het vlak van dienstverlening en communicatie, in verbeterpunten op het vlak van planning en organisatie, … Raina Minhas, teamlead communicatie en digitale ontwikkeling, vertelt meer over het parcours dat De Grote Post doorliep en over de uitdagingen die er nog aankomen.

Toemaatje: Kortfilmselectie REKKER

Na de koffiepauze nodigt REKKER de deelnemers uit voor een selectie geanimeerde kortfilms, waaronder enkele eigen films die het afgelopen jaar in de prijzen vielen. Ze stellen vervolgens ook het Filmlabo voor. De kortfilmcompilaties en alle REKKER films, gemaakt door kinderen en jongeren, zijn beschikbaar voor familie- of schoolvoorstellingen. Het REKKER Filmlabo, een verzameling interactieve installaties waarop je spelenderwijs leert animeren, zijn afzonderlijk of als totaalpakket beschikbaar voor culturele of filmgerelateerde evenementen.

Deelnemen

Deelnemen kan als bioscoop, distributeur, festival, cultuurcentrum of andere filmorganisatie.

Schrijf je in via de site van het VAF >

08.12.2022 10:00—15:00