Vanuit de periferie: tussen Brazilië en België. Henrique Alvim Corrêa

Laurens Dhaenens en Fernanda Pitta

Henrique Alvim Corrêa is een kunstenaar die kunsthistorici uitdaagt om de discipline te herdenken. Zijn carrière was van korte duur en werd gekenmerkt door tijdelijke verblijven in Parijs en Brussel. Het grootste deel van zijn werk is verloren gegaan of vernietigd, en tot zijn belangrijkste werk behoren geen schilderijen maar illustraties en erotische tekeningen waarin hij speelt met een breed scala aan klassieke kunsthistorische motieven. Deze lezing / discussie gaat over wat we kunnen leren van figuren als Alvim Corrêa die zich in de marge van de kunstgeschiedenis bevinden. Wat kunnen zij onthullen over het verhaal van de kunstgeschiedenis en de representatie ervan in officiële instituten? Welke methodologische kwesties stellen zij aan de orde? En hoe kunnen we ze weer op de voorgrond plaatsen? De lezing / discussie zal ook ingaan op het werkproces van de curatoren (tussen België en Brazilië), op de keuze om hedendaagse kunstenaars te betrekken en op de samenwerking met Kunsthal Netwerk Aalst en de Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Georganiseerd door Laurens Dhaenens en Fernanda Pitta

Dit event is een onderdeel van de tentoonstelling Niemand zou hebben geloofd. Onder voorbehoud van de COVID-19-situatie.

04.03.2021—00:00

kunstenaar

Fernanda Pitta