Zomerbroeiklassen

Broeiklas organiseert tijdens het schooljaar studiebegeleiding voor anderstalige lagere schoolkinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin.

De coronacrisis werkte de ongelijkheid nog meer in de hand. Daarom lanceert Broeiklas Zomerbroeiklassen, een vakantiewerking voor kinderen die tijdens het schooljaar al naar Broeiklas gingen. Broeiklas kent haar kinderen en kan de leer- en/of taalachterstand effectief bijwerken. Netwerk Fabriek is blij een hefboom te zijn voor dit initiatief!

01.07.2020—31.08.2020