Over Netwerk Aalst

Netwerk Aalst is een ontmoetingsplek, een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis.

Missie

Netwerk Aalst is een multidisciplinair kunstenhuis in Aalst. Samen met kunstenaars, makers, buren en burgers zetten we artistieke projecten op die publiek gedeeld en afgetoetst worden in tentoonstellingen, filmprogramma’s, performances, workshops en de productie van nieuw werk. Zo willen we inzichten genereren en alternatieven ontplooien die bijdragen aan een samenleving in transformatie.

Visie

Netwerk Aalst is een toegankelijke, publieke ontmoetingsplek waar kunst wordt ontwikkeld, onderzocht, gemaakt, getoond en bemiddeld. Centraal staat de vraag hoe kunsten en culturele instellingen kunnen bijdragen aan maatschappelijk engagement.

In een samenleving die steeds complexer wordt, willen we plaats creëren voor reflectie, debat en ontwikkeling. We doen dat in interactie met de lokale en bovenlokale realiteit en verhouden ons tot internationale ontwikkelingen en tendensen.

De dynamiek van de samenleving vraagt wendbaarheid van Netwerk Aalst. Ons huis verpopt van een mono- naar een multidisciplinaire plek. Het samenbrengen van meer disciplines versterkt de meerstemmigheid waarnaar we op zoek zijn. We willen vorm krijgen vanuit de diverse realiteit die ons omgeeft, en we willen vele stemmen laten resoneren. Alleen zo kan een kritisch kunstenhuis relevant zijn in deze tijd.

De structuur van ons huis reflecteert die visie. Wisselende, divers samengestelde werkgroepen fungeren als curatoren of mandateren die rol. Ze voeden en kneden onze werking en programmatie.

We gaan in voortdurende interactie met onze omgeving. Nabijheid is een aandachtspunt. Maar we zijn ook kinderen van onze tijd: de wereld is dichtbij. We laten zowel de zegen als de vloek daarvan bij ons naar binnen. We verbinden en voelen ons verbonden met kunstenaars wereldwijd en we delen de bezorgdheden over een duurzame toekomst.

Duurzaamheid is een manier van leven die we in ons hele handelen ingang willen doen vinden. We respecteren de draagkracht van ons personeel, we staan op de barricaden voor een rechtvaardige kunstenaarsverloning, we wegen beslissingen af aan het rechtvaardigheidsbeginsel, we streven naar inclusie en naar verankering van diversiteit in de samenleving. We voeren een maatschappelijk debat zonder taboes. We zijn geen tafelspringers in een gemediatiseerd debat, maar we bieden wel een vrijplaats waar elke discussie gevoerd kan worden.

Netwerk is sinds haar ontstaan actor voor samenlevingsvernieuwing. Netwerk Aalst wil die rol binnen de samenleving actief verderzetten. Vanuit een gedeeld engagement met mensen, met makers, met kunstenaars en doorheen een brede waaier aan kunstuitingen.

Netwerk Aalst is…

Godart Bakkers – Artistiek directeur
 – Film
 – Boekhouding & Administratie
 – Pers & Communicatie
– Publiek programma
 – Coprogramma
Laura Herman – Artistiek directeur
 – Beeldende Kunsten
Celine Roelandt – Planning & Losse Medewerkers
 – Directie

Daarnaast kan Netwerk Aalst op een aantal enthousiaste losse medewerkers rekenen om haar werking mogelijk te maken. Losse medewerkers zijn verantwoordelijk voor heel uiteenlopende taken gaande van onthaal, suppoost bij tentoonstelling, opbouw van tentoonstellingen tot deelnemen aan performances.

Het bestuur

Sigrid Callebert, Bart Dierick, Francis Mertens, Patrick N’Siala Kiese, Guido Saey, Marielle Tagop, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten en Freek Van Neck.

De algemene vergadering

Jade Bernauw, Joost Callebaut, Sigrid Callebert, Hilde De Brandt, Jarno De Coster, Toon De Grez, Bart Dierick, Saïda El Hammoudi, Nadia Hanssens, Rik Hemmerijckx, Nicolas Keppens, Marc Lambert, Jan Leconte, Francis Mertens, Patrick N’Siala Kiese, Guido Saey, Marielle Tagop, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten, Hilde Vanfleteren, Freek Van Neck en Charlotte Verhofstadt.

Netwerk Aalst onderschrijft de principes van Juist is Juist. Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Netwerk Aalst droeg bij aan de uitwerking ervan.

Gebouw

Het gebouw van Netwerk Aalst heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en omvat kantoren, vergaderzalen, een volledig uitgerust atelier, een kunstenaarsverblijf, een café, een bookshop, een cinema-theaterzaal, en 1.200 m2 tentoonstellingsruimtes.

Zaalhuur

Stuur je aanvraag naar Celine.
Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Geschiedenis

Netwerk werd in 1981 opgericht in opvolging van het Centrum voor Samenlevingsvernieuwing (CSV) dat naar nieuwe vormen van actief samenleven zocht. In een voormalige groothandel in het centrum van Aalst (co)programmeerde Netwerk theater, dans, literatuur, punk- en jazzmuziek en beeldende kunst. Tot de opening van cultuurcentrum De Werf in 1989 was Netwerk het enige cultuurpodium in de regio met een volledig cultureel aanbod. Gaandeweg profileerde Netwerk zich als een laboratorium voor jong artistiek talent.

In 2001 erkende de Vlaamse Gemeenschap Netwerk Galerij als centrum voor beeldende kunst en Netwerk als een volwaardig (podium)kunstencentrum. Het nieuwe onderkomen in de leegstaande textielfabriek op de rechteroever van de Dender en een herorganisatie zorgde voor een erkenning als beeldend kunstencentrum in 2005. Netwerk/Centrum voor Hedendaagse Kunst bouwde zich uit als toonaangevend huis voor beeldende kunst. Het sociaal-maatschappelijk engagement en een faire verloning waren toen al aandachtspunten.

In 2017 startte Netwerk een transitie die resulteerde in een nieuwe programmastructuur en interne organisatie. Netwerk, vanaf toen Netwerk Aalst, legde de focus terug op participatie en maatschappelijke relevantie. Het huis voor beeldende kunsten werd aangevuld met een filmhuis en een werkgroep voor en door derden, de werkgroep Fabriek. Netwerk Film zorgt voor een hoge toegankelijkheid met zowel een mainstream als een arthouse aanbod. De werkgroep Fabriek grijpt terug naar de wortels van de organisatie als een open huis waar iedereen welkom is. Film en Fabriek verrijken Netwerk Aalst om vanuit de kunst te groeien naar een multidisciplinair huis. Zo is Netwerk Aalst het huis waar kunstenaars én burgers centraal staan in de werking.

beleidsplan

Het beleidsplan van Netwerk Aalst voor 2023-2027 kan je als een pdf raadplegen >

Beknopte privacyverklaring

Netwerk Aalst houdt uw persoonsgegevens bij voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving of uw deelname aan onze activiteiten. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het organiseren van artistiek projecten en filmvertoningen.

Lees de privacyverklaring >

Verkoopsvoorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor niet-beroepsmatige doeleinden van Tickets via de Website. Het plaatsen van een bestelling via het online ticketing platform van Netwerk vzw houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Lees de verkoopsvoorwaarden >

Met de genereuze steun van