NW door de jaren heen

In 1981 ontstond NW, toen nog Netwerk, als een bakermat van theater, dans, kunst, literatuur, punk- en jazzmuziek in het hart van Aalst. In de jaren ‘80 en ‘90 bloeide NW op tot een waar laboratorium voor opkomend artistiek talent, met een groeiende nadruk op beeldende kunst.

In 2002 vond NW haar thuis in het oude textielgebouw naast de Stedelijke Vismijn. Er volgde ook een interne organisatie, waardoor NW onder artistiek directeur Paul Lagring officieel werd erkend als een centrum voor beeldende kunst.

In 2017 bracht het leiderschap van Pieternel Vermoortel en Els Silvrants-Barclay een golf van verandering mee. Er kwam een nieuwe programmastructuur en interne organisatie, inclusief aangepaste naam: Netwerk Aalst. De focus op participatie en maatschappelijke relevantie werd aangescherpt, en het kunstenhuis kreeg er een filmhuis en Fabriek, een werkgroep voor en door derden, bij.

In 2023 traden Godart Bakkers en Laura Herman aan als artistiek directeurs, wat opnieuw vernieuwing bracht in het team, programma, identiteit en gebouw. Dit is het NW dat je vandaag kent (of leert kennen).

Een plek boordevol geschiedenis

NW is thuis in Aalst, op de rechteroever van de Dender. In de 19de eeuw ontwikkelde zich hier een vruchtbaar industriegebied, dat in 1940 helaas zwaar werd getroffen in bombardementen.

Onze huidige gebouwen dienden tot 1962 als een sigarenfabriek voor de productie van pruimtabak. In 1974 kochten de broers Van den Brulle de vervallen tabaksfabriek om er hun passementerie in te huisvesten. Passementerie is een vorm van textielfabricage, waarbij decoratieve luxetextielproducten zoals franjes, galons en kwastjes worden vervaardigd. In de jaren ’80 vonden er al een paar theaterproducties plaats in Passementerie Van den Brulle. Kunst en cultuur bleken dus al ontkiemd te zijn aan de Houtkaai, lang voordat NW er in 2002 haar intrek nam.

Deze verhalen, deze geschiedenis, vormen mee het weefsel van wie we zijn en wie we willen worden.  Ze vormen dan ook de focus van onze tentoonstelling Info Angel, die dieper in onze Denderklei graaft.

Lees meer over Info Angel

Foto van een ontmoeting bij het Centrum voor Samenlevings-Vernieuwing, 1974