Bezoek

Netwerk Aalst

Houtkaai 15
9300 Aalst

info(at)netwerkaalst.be

0032 53 70 97 73

Tentoonstellingen

De tentoonstellingen zijn open: van donderdag tot zondag van 13 tot 18u. Natuurlijk zijn we steeds open op afspraak voor groepen vanaf 15 personen — mail naar info@netwerkaalst.be.

De tentoonstellingen zijn gesloten op: zondag 23 februari 2020 (Aalst carnaval), zondag 12 april 2020 (Pasen), vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid), donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart), zondag 31 mei 2020 (Pinksteren).

 • €6: standaardtarief
 • €4: groepen vanaf 10 personen, lerarenkaart, inwoners van Aalst, studenten -26, andersvaliden en hun begeleiders, Gezinsbond
 • €1,5: kinderen jonger dan 12 jaar, kansentarief
 • gratis: tentoonstellingen in het kader van NNN Fabriek
 • € 60: rondleiding met gids NL/ENG/FR (max 2 uur en 20 personen), exclusief toegangstickets

In Netwerk Aalst kan u punten sparen voor de UITpas.

Films

Filmvoorstellingen starten steeds om 20u. Bekijk het filmprogramma.

 • €7: standaardtarief
 • €1,5: kansentarief
 • filmkaart €60 (9+1 gratis). De filmkaart staat niet op naam, dus kom gerust in groep.

Zowel de filmzaal als de meeste tentoonstellingsruimtes in Netwerk Aalst zijn rolstoeltoegankelijk.

Netwerk Aalst is...

Pieternel Vermoortel – Artistieke directie
Steven Op de Beeck – Zakelijke directie
Hans Bocxstael – Netwerk Film
Piet Mertens – Curator
Sara Van den Eynde – Pers & communicatie
Jeniffer Vansteyvoort – Productie & dagelijkse coördinatie
Charlotte Geeraert - Netwerk Fabriek & Publiek programma
Veerle Coppens – Financiën, HR en zaalhuur

Daarnaast kan Netwerk Aalst op een aantal enthousiaste losse medewerkers rekenen om haar werking mogelijk te maken. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor heel uiteenlopende taken gaande van onthaal, suppoost bij tentoonstelling, opbouw van tentoonstellingen tot deelnemen aan performances.

Netwerk Aalst is deel van The Coalition (samen met Beursschouwburg, Brussel; detheatermaker, Antwerpen en Kunstencentrum Buda, Kortrijk) en The Institute of the Visible (samen met De Appel, Amsterdam en Gräzer Kunstverein, Graz).

Het bestuur

Sigrid Callebert, Bart Dierick, Francis Mertens, Monica Monté, Guido Saey, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten, Hilde Vanfleteren en Freek Van Neck.

De Algemene Vergadering

Joost Callebaut, Sigrid Callebert, Hilde De Brandt, Bart Dierick, Rik Hemmerijck, Nicolas Keppens, Marc Lambert, Jan Leconte, Francis Mertens, Monica Monté, Guido Saey, Marielle Tagop, Sanne Van Bellingen, Arnoud Van Der Straeten, Hilde Vanfleteren en Freek Van Neck.

Zaalhuur

Alle vragen over zaalhuur kan je stellen aan Veerle. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Partnership

file Netwerk Aalst bedankt partner SIGMA COATINGS voor hun genereuze steun.

file


Netwerk Aalst is een ontmoetingsplek, een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis.

Missie

NNN Kunsthal produceert nieuw werk van nationale en internationale kunstenaars doorheen een programma van tentoonstellingen, performances, workshops en gesprekken. 

NNN Film toont de beste arthouse films en de klassiekers die je absoluut gezien moet hebben. 

Het hier-en-nu van Aalst vormt het kompas voor de samenwerkingen die NNN Fabriek opzet met kunstenaars en publieken.

De visie van NNN Kunsthal

Als commissiestructuur die de creatie van (nieuw) artistiek werk ondersteunt, gevestigd in het voormalige industriële hart van Vlaanderen, heeft Netwerk Aalst een tweeledige ambitie:

 • De band die Netwerk Aalst onderhoudt met zijn lokaliteit activeren; deze band inzetten om nieuwe vormen van medeplichtigheid en interactie tussen publiek, kunstenaar en culturele instelling te verbeelden en uit te testen, en daarbij steeds het eigen functioneren te bevragen en bij te sturen;
 • Aan de slag gaan met de veranderende status en verschijningsvormen van artistieke productie vandaag, de noden, voorwaarden en actoren die dit bepalen analyseren en begrijpen, en op basis hiervan oprecht wederkerige en meer integrale vormen van institutionele ondersteuning voor artistieke creatie uitwerken.

Het “lokale” gegeven is voor Netwerk Aalst geen vaststaand begrip, maar een aanleiding om na te denken over de (eigen) situatie in Aalst op twee met elkaar verbonden niveaus: als een hyper-specifieke cluster van noden en verlangens, en tegelijk als een knooppunt van globale hedendaagse discussies en onderwerpen.

Netwerk Aalst structureert zijn programma in episodes, opgetrokken rond langdurige creatie-trajecten met kunstenaars, hun artistieke interesses en motieven. Op deze manier zoekt Netwerk Aalst uit hoe de kunsten en onze culturele instellingen mee aan de basis kunnen liggen van nieuwe gedeelde engagementen in een complex publiek domein.

De visie van NNN Fabriek

Netwerk Fabriek grijpt terug naar de wortels van Netwerk Aalst als een open huis waar iedereen welkom was; activisten, kunstenaars en kunstliefhebbers, bewoners van Aalst en daarbuiten, maar ook 'gewone' cafégangers en zij die op zoek zijn naar een kop koffie of een werkplek.

Iedereen* die een plek nodig heeft (afhankelijk van de beschikbaarheid), kan beroep doen op ons.

Ben je op zoek naar een locatie voor je lezing, spelletjesavond of workshop? Dan helpt Netwerk Fabriek je graag uit de nood! Stel je vraag via mail. We behandelen elke aanvraag individueel.

 • Netwerk Aalst onderschrijft dat iedereen gelijkwaardig is, en verwacht hetzelfde van organisaties waar we mee samen werken.

Geschiedenis en gebouw

Netwerk Aalst heeft haar wortels in het in 1981 opgerichte onafhankelijk socio-cultureel centrum Netwerk, en is opgericht door een groep mensen die in de jaren '70 nauw betrokken waren bij het CSV (Centrum voor Samenlevingsvernieuwing). Netwerk, toen gevestigd in een voormalige groothandel in het centrum van Aalst, programmeerde theater, dans, literatuur, punkmuziek, jazz, en beeldende kunst. Tot de opening van het Cultureel Centrum De Werf in 1989 was Netwerk het enige centrum met een volledig cultureel aanbod in de regio.

Aan het eind van de jaren ’80 herprofileerde Netwerk zich als een laboratorium voor jong artistiek talent. Vooral als concertplek verwierf het centrum een stevige reputatie. De Netwerk Galerij breidde begin jaren ’90 verder uit met de verbouwing van enkele aanpalende huisjes tot intieme tentoonstellingsruimtes.

In 2001 erkende de Vlaamse Gemeenschap Netwerk Galerij als centrum voor beeldende kunst en Netwerk als een volwaardig (podium)kunstencentrum. Beide erkenningen boden de mogelijkheid om te professionaliseren en een nieuw onderkomen te zoeken. Uiteindelijk werd de voormalige Passementerie Van Brulle, een leegstaande textielfabriek op de rechteroever van de Dender, aangekocht. Eugeen Liebaut stond in voor de eerste renovatie van het gebouw.

Met de invoering van het nieuwe Kunstendecreet besliste het bestuur om de Netwerk Galerij en het Kunstencentrum Netwerk te fuseren tot een centrum met focus op beeldende kunst. De optelsom van nieuwe huisvesting en herorganisatie resulteerde in een ingrijpende schaalvergroting. In 2005 kreeg Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst een erkenning als beeldende kunsthal.

Eind 2016 namen Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel de algemene en artistieke directie over van Paul Lagring, die sinds het prille begin van Netwerk de leiding had. In 2017 doorliepen zij samen met het Netwerk-team een intensieve transitie die resulteerde in een nieuwe missie en visie, programmastructuur, en interne organisatie. De nieuwe missie stemt zich af op actuele noden in het beeldende kunstenveld, en legt opnieuw sterker de nadruk op Aalst. Netwerk, vanaf nu Netwerk Aalst, zet nog steeds de beeldende kunst voorop, met een sterk engagement voor de productie van (nieuw) artistiek werk. De wegen van Els Silvrants-Barclay en Netwerk Aalst scheidden in November 2018. Pieternel Vermoortel blijft aan boord als artistiek directeur. Vanaf 2019 vult Netwerk Aalst de kunsthalwerking aan met een volwaardige filmhuiswerking.

Het gebouw van Netwerk Aalst heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en omvat kantoren, vergaderzalen, een volledig uitgerust atelier, een kunstenaarsverblijf, een café, een bookshop, een cinema-theaterzaal, en 1.200 m2 tentoonstellingsruimtes.

Beknopte privacyverklaring

Netwerk Aalst houdt uw persoonsgegevens bij voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving of uw deelname aan onze activiteiten. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het organiseren van artistiek projecten en filmvertoningen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, of als u vragen heeft over welke gegevens wij over u verwerken, kan u mailen naar sara@netwerk-art.be. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u hieronder.

Uitgebreide privacyverklaring

Netwerk VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens:

Netwerk Aalst, Houtkaai 15 9300 Aalst sara@netwerkaalst.be 053 70 97 73

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Netwerk VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Netwerk VZW (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan (we vragen deze niet noodzakelijk allemaal):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Netwerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bovendien heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan door te mailen naar Sara Van den Eynde of te bellen naar 053 70 97 73.

Natuurlijk heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Netwerk VZW kan zijn privacystatement wijzigen. Indien dit gebeurt, zullen wij deze aankondiging op onze website.