tentoonstelling

Alle Programma

Info~Angel presenteert zichzelf

De eerste in een reeks archiefpresentaties over verhalen uit het progressieve verleden van Aalst en de Denderregio

In 1974 wordt in Aalst het Centrum voor Samenlevings-Vernieuwing opgericht. Het centrum – waar NW later uitgroeit – brengt verschillende organisaties en stemmen samen die nadenken over de samenleving en alternatieven aandragen voor hoe deze eruit kan zien.

Een van de groepen die een centrale plaats heeft in het centrum is de werkgroep Info~Angel. In de gang naar buurtcafé ‘t Utopieken organiseert deze groep informatieve tentoonstellingen. De groep streeft ernaar om zich te concentreren op een bepaald onderwerp en dit onderwerp uitvoerig te verkennen door middel van tentoonstellingen, lezingen, filmvertoningen, toneelstukken, discussies, en andere activiteiten, vanuit het geloof dat ‘de ander’ begrijpen de voorwaarde is om samen te kunnen leven.

De naam van de groep symboliseerde hun streven om bezoekers te prikkelen en bewust te maken, vergelijkbaar met een bijensteek. Ze wilden niet alleen de essentie van het onderwerp benadrukken, maar ook bezoekers met informatie ‘steken’, zodat deze nog lang zou nazinderen. Met dit initiatief in het achterhoofd organiseert NW tentoonstellingen die de geschiedenis van Aalst en de Denderregio belichten. Welke verhalen vertelt het verleden, en hoe worden we gestoken en verleid door de gebeurtenissen van vroeger in Aalst en omgeving?

Deze eerste archiefpresentatie ontleent zijn titel aan de inleidende presentatie van de Info~Angel groep in 1974.

22.03.2024-26.05.2024

tickets