kunstenaar

Alle Kunstenaars

Alexandra Crouwers

Het werk van Alexandra Crouwers is een zoektocht naar een bevreemdende maar tegelijk geloofwaardige mengvorm tussen realiteit en fictie (in het filmgenre genoeglijk bekend als science-fiction, hoewel die term voor haar de lading niet dekt). Geleidelijk is haar aandacht hierbij verschoven van een eerder narratieve benadering naar een meer abstracte vorm waarin lichtvlekken en kleur een steeds grotere rol spelen. Haar experimenten met klassieke thema’s als landschappen en portretten tonen zowel de gelaagdheid van het fotografisch beeld als de digitale beeldbewerking die ze er op toepast.
Behalve als 2D werken (foto’s en prints) presenteert Crouwers haar beelden als installaties (dia- en/of videoprojecties) waarvan subtiele manipulaties van het ruimtelijk licht mee de oneigenlijke sfeer bepalen.