kunstenaar

Alle Kunstenaars

Benoit Maire

˚1978, Frankrijk

Benoît Maire studeerde filosofie en beeldende kunst. Naast zijn artistieke activiteiten is hij ook actief als schrijver van kunstkritische en kunstfilosofische werken. Het werk van Maire is vertegenwoor-digd in o.a. de collectie van de Kadist Art Foundation en in verschillende FRACcollecties. Hij is verbonden aan de Galerie Cortex Athletico in Bordeaux, Croy Nielsen in Berlijn en het Londense Holly-bush Gardens. Maire woont en werkt in Parijs.

Het oeuvre van Benoît Maire bestaat uit installaties, video’s, foto’s, performances, teksten en sculp-turen. Filosofie, taal en theorieën over concept, waarneming en receptie spelen een essentiële rol in zijn werk waardoor de scheidingen tussen kunstenaar en filosoof, tussen kunstwerk en filosofie vervagen. Zijn werken zijn constellaties van tekens en verwijzingen, die naar een mogelijk doel wijzen, zonder een oplossing te bieden. De werken verwarren ons en de tentoonstellingsruimte wordt een ruimte voor discussie en omvorming van bestaande codes