kunstenaar

Alle Kunstenaars

Frederik De Wilde

°1975, Aalst

Het werk van Frederik De Wilde situeert zich vooral op de raakvlakken tussen kunst, wetenschap en technologie. Hij bevraagt de conventies van de tentoonstelling, het kunstwerk en zijn limieten. Frederik De Wilde maakt deel uit van het ‘Zoning Ensemble’, een groep kunstenaars die zich specialiseert in veldopnames. Hij werkte ondermeer als scenograaf, software programmeur en geluidsdesigner. Daarnaast stichtte hij onlangs zijn eigen collectief ‘The Bureau of Impure Problems’. Hij heeft ook lesgegeven en workshops geleid bij Groep-T (nieuwe media technici aan de Universiteit van Leuven).
Eén van zijn projecten ‘Still Things’ is een multidisciplinair project dat schommelt tussen beeldende kunst, installatiekunst en performance. Hij maakte gebruik van cryogene toepassingen met de bedoeling biologische processen uit te dagen en het bevriezen van de tijd te onderzoeken. Momenteel onderzoekt hij materiaalfysica in samenwerking met de Universiteit Hasselt. (Bron: BAM)