publicatie

If I Could Wish for Something

Dora García

dummy_image_4

Een boek met essays, visueel en tekstueel (2021)

Geëdit door Dora García

Met bijdragen van Antonio Cataldo, Saddie Choua, Paloma Contreras Lomas, Dora García, Agnieszka Gratza, Carla Lamoyi, Hilde Methi, Andrea Valdés, Sayak Valencia en Pieternel Vermoortel.


If I Could Wish for Something
 vertelt vanuit verschillende perspectieven het fascinerende, intense en nogal melancholische liefdesverhaal tussen socialisme en feminisme. Onderweg biedt het inzicht in de verbindingen tussen vrouwen en de geschreven taal, tussen allerhande vormen van inclusieve vrouwelijkheid met verschillende namen.

De schaduw van de bolsjewistische revolutionair, seksuele activiste en diplomate Alexandra Kollontai doemt op in dit boek. Twee ideeën uit de nalatenschap van Kollontai worden in het bijzonder onderzocht. Ten eerste die van ‘de nieuwe vrouw’: uit het nieuwe socialistische tijdperk rees een nieuw soort vrouw op die niet alleen economische emancipatie zocht, maar ook de gevestigde sociale en familiale structuren volledig ondermijnde. Het tweede idee is dat van de ‘kameraadschappelijke liefde’: Kollontai voorspelde niet alleen dat het burgerlijke gezin zou verdwijnen, maar ook de romantische liefde. Liefde zou het koppel overstijgen, geloofde ze, om te worden omgeleid naar de gemeenschap en zo een revolutionaire, verenigende kracht zou worden.

De titel If I Could Wish for Something is ontleend aan Friedrich Holländers Weimar-lied ‘Wenn ich mir was wünschen dürfte’. De teksten worden gezongen vanuit het blikveld van een vrouw die probeert gelukkig te zijn, maar niet te gelukkig, omdat verdriet een toevluchtsoord voor haar is geworden. Dit gevoel is typerend voor het beladen ‘liefdesverhaal’ tussen feminisme en socialisme, tussen liefde en revolutie. ‘Het vrouwenvraagstuk’ wordt sinds de negentiende eeuw door elke revolutionaire beweging op de vingers getikt. Deze decennia van desillusie zijn een essentieel onderdeel van de feministische geschiedenis.

Het boek is beschikbaar in Netwerk Aalst en op de website van Idea Books

Engels
228 pg
11 x 18 cm
illustratie in kleur en z/w
Hardcover, genaaid gebonden
ISBN 9789081080064

€18

koop