tekst

Aglaia Konrad

Das Haus (ausgestellt)

AGLAIA KONRAD
Das Haus (ausgestellt)
06.04.2014 > 15.06.2014

Uit het oeuvre van de in Brussel gevestigde kunstenaar Aglaia Konrad (°1960 Salzburg) dat zich ontvouwt in fotografisch werk, films, ruimtelijke installaties en publicaties spreekt een gekoesterde voorliefde voor architectuur. Op onconventionele manier voert zij een visueel onderzoek naar de waarneming en beleving van architectuur vertrekkend vanuit een fascinatie voor de materialisatie van modellen en ideeën in de bebouwde wereld.

De nieuwe film Das Haus vormt het sleutelwerk van een totaalinstallatie die zoals gebruikelijk in haar praktijk op maat van de tentoonstellingsplek werd gecreëerd. Het werk sluit aan bij de reeks 16mm-films Concrete & Samples waarin Aglaia Konrad het sculpturaal potentieel van architectuur onderzoekt en de zintuiglijke ervaring van het kijken ernaar gesublimeerd en sensueel in beeld weet te brengen. Das Haus werd gedraaid in en rond het Van Wassenhove huis in Sint-Martens-Latem, een eigenzinnig modernistisch ontwerp uit 1974 van architect Juliaan Lampens. Het huis werd na het overlijden van de eigenaar recent geschonken aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van UGent die de invulling en het beheer van de voormalige residentiële woning op zich zal nemen. Het overgangsmoment vormde de ideale context voor het filmen van de onconventionele woning.

De specificiteit van het opnamemedium film, en in het bijzonder de materialiteit en tactiliteit van 16mm-film, laat toe de waarnemingsbeleving van het complexe samenspel van materialiteit, licht, ritme en beweging in beeld te brengen. Het ontbreken van een navolgbare receptuur voor een ervaringsgerichte benadering in de visuele representatie van architectuur zorgt bij elk nieuw artistiek project van Aglaia Konrad weer voor een intens spanningsveld. Een constructief gegeven, want de fysieke architectuur vormt de unieke partituur voor de uitvoering van het filmwerk. De inhoud van de compositie wordt bepaald door het decoderen van de componenten die de partituur bevat: het grondplan, materiaalgebruik, lichtinval, vormelijkheid, ritme,… De uitvoering ervan wordt telkens beïnvloed door het moment van de opnames en het tijdsverloop, de context en actuele status van het gebouw. De uitkomst van het werk kan dan ook nooit vooraf worden bepaald of voorspeld wat het werkproces bijzonder uitdagend maakt.

Aan het filmen zelf gaat een intensieve periode van research en prospectie op locatie vooraf. Het is een fundamentele fase van geconcentreerd ‘denkend kijken’ waarin de partituur door de kunstenaar gelezen wordt. De maniëristische keuze voor het gebruik van 16mm-film draagt hier ook toe bij. Met het materiaal dient economisch te worden omgesprongen wat het nadenken over de beleving van de eigen waarneming en de mentale preselectie van beelden noodgedwongen nog meer aanscherpt.

Andere weloverwogen keuzes zijn het niet gebruiken van geluid en het niet laten figureren van menselijke personages. De architectuur krijgt daardoor als protagonist alle vrije ruimte. De onwrikbare materie lijkt zich door het gebrek aan afleidende elementen als een levend personage te gedragen en te bewegen. Het karaktervolle Van Wassenhove huis wordt gekenmerkt door de opvallende vormelijkheid van de betonstructuur en het landschappelijk binnenwerk met open grondplan dat zich op twee niveaus situeert. In de filmische weergave van de kijkervaring komen de radicale keuzes en de poëtische gebaren van de architect op een heel intieme manier in beeld. Het eindeloze spel tussen natuurlijke lichtinval en materiaalgebruik wordt sterk geaccentueerd en tot in de tentoonstellingsruimte gereflecteerd. De cilindrische vormen waaruit de ruimtelijke installatie is opgebouwd en de zitmeubeltjes refereren gracieus naar de creaties van Juliaan Lampens en hun sculpturaal potentieel.

Das Haus werd geproduceerd door Auguste Orts, in co-productie met Courtisane, en met bijkomende steun van VAF, Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, UGent (Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Afdeling Communicatie, Afdeling Facilitair Bureau), LUCA Sint- Lukas Brussel, Stichting Juliaan Lampens, Fotohof Salzburg en Provincie Oost-Vlaanderen.

De scenografie van de presentatie werd ontworpen door de kunstenaar in samenwerking met architect Kris Kimpe.

05.04.2014

kunstenaar

Aglaia Konrad