tekst

Arrows of Thought

Michèle Matyn

MICHELE MATYN
Arrows of Thought
18.01.2014 > 09.03.2014

Het artistieke onderzoek van Michèle Matyn (°1978) wordt gedreven door haar interesse in traditionele volksverhalen, anthropologische mythes en sagen, maar ook door populaire stripverhalen en films waar een of andere vorm van animisme in voorkomt. De gedachten die uit dit soort verhalen spreken, sporen haar aan om haar atelierbereik zowel fysiek als mentaal te verruimen met reizen. De foto’s die zij als ‘participatieve observant’ op bepaalde mythische plekken maakt, geven de aanzet tot het creëren van performances die buiten de lijntjes van het hedendaagse mens- en wereldbeeld kleuren.

Naar aanleiding van de voorstelling van de uitgave ‘Posture Editions N°07: Arrows of Thought’ brengt Michèle Matyn de gelijknamige performance in Netwerk Pakhuis. Protagonisten zijn ‘Asclepius’, de goddelijke genezer, en zijn helper ‘Merci, faits pour toi’, de twijg. Het zijn mythische personages die voorbijgaan aan de limieten van het menselijk leven en die voorwerpen gebruiken symbolisch geladen met gedachten, acties of gedramatiseerde handelingen. De voorwerpen bestaan uit arme, sobere materialen die een zekere massa energie en warmte kunnen opslaan en opnieuw afgeven. Materialen als boter, stro, pigment, honing, wol,… hebben vaak een symbolische betekenis in volksverhalen, spreekwoorden en doorheen de kunstgeschiedenis. Via het schieten van ‘gedachtenpijlen’ gebeurt een mentale overdracht, zichtbaar gemaakt door honing en pigment. De fysieke overdracht aan de natuur wordt duidelijk gemaakt door knieën of andere kwetsbare plekken tegen bomen of stenen aan te duwen. Hier werkt de fotocaptatie van de actie als bezwerende beschermer. De foto’s zijn genomen tijdens een verblijf in het bos van Verzy (FR), de verbrande Kalmthoutse Heide (BE) en de Peloponnesos (GR). Auteur Saskia De Coster schreef aan de hand van Matyns foto’s een gedicht dat als een mantra weerklinkt.

Na de voorstelling kristalliseren de restanten –tijdens de performance gebruikte props- en sporen van de performance zich in een tijdelijke installatie, omzoomd met de visuele registratie en de eeuwigdurende mantra.

21.01.2014

kunstenaar

Michèle Matyn