tekst

At Work

Ian Wallace

Ian Wallace speelde een centrale rol in de ontwikkelingen van de conceptuele kunst in Canada. Samen met zijn collega’s (en voormalige studenten) Jeff Wall, Rodney Graham en Ken Lum vormde hij een groep in Vancouver gevestigde kunstenaars die opvielen door hun sterke individuele stellingnames ten opzichte van conceptuele kunst en theorie.

Baanbrekend in het oeuvre van Wallace was zijn performance At Work in de Or Gallery in 1983, waarin de kunstenaar zijn werktijd ostentatief wijdde aan het lezen van een boek, in een tentoonstellingsruimte ingericht als een rudimentair bureau. Van tijd tot tijd maakte hij een notitie. Zijn literatuurkeuze, Kierkegaards On the Concept of Irony (with constant reference to Regine Schlegel), refereert niet enkel naar de ironie van de situatie – het ‘werk’ van de kunstenaar bestaat uit lezen, nadenken en aantekeningen maken – maar valt ook samen met de ‘performance’ zelf. Niet toevallig schreef Kierkegaard zijn traktaat als antwoord op Hegels kritiek dat de ironische attitude vaak te afstandelijk was, en neigde tot besluiteloosheid.

23.04.2013

kunstenaar

Ian Wallace