tekst

Broeiklas en Klub Talent

Interview met Gwen Vanderstraeten

 

Wie is Broeiklas? 

Gwen Vanderstraeten: Broeiklas is een vzw die met de hulp van vrijwilligers huiswerk- en studiebegeleiding aanbiedt aan lagereschoolkinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties. We zijn er voor de kinderen die dat extra duwtje in de rug nodig hebben en geloven in het talent van elk kind. Er is jammer genoeg ook heel veel vraag naar.  

Wat is jouw drijfveer? Hoe ben je bij Broeiklas terechtgekomen? 

G: Vanuit mijn vrije tijd heb ik al wat ervaring in het jeugdwerk, met verschillende doelgroepen. Ik vind het heel mooi om voor kinderen iets te kunnen betekenen. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst, ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt.  

Hoe zijn jullie bij Netwerk Aalst terechtgekomen? 

G: Vanuit onze samenwerking met de Zomerbroeiklassen. Twee jaar geleden is er beslist om iets te voorzien tijdens de zomermaanden voor kinderen, twee maanden is soms lang om te overbruggen. Zeker bij kinderen waar er thuis geen Nederlands wordt gesproken. Er was een uur per week studiebegeleiding, samen met vrijetijdsactiviteiten, een creatief, sport- en spel aanbod. Netwerk Aalst bleek een ideale locatie om (creatieve) workshops te organiseren. Uit de positieve ervaringen groeide het nieuwe project Klub Talent*, mede dankzij een oproep van de Vlaamse Overheid rond veerkracht versterken bij jongeren. Dit project wil jongeren, die weinig of niet in aanraking komen met kunst en cultuur, hun talenten laten ontdekken via laagdrempelige en open ateliers.  

Staat er nog veel op de agenda binnen Netwerk Aalst? 

Sowieso Klub Talent uitbreiden en de jongeren versterken en een glimlach op hun gezicht toveren, tonen dat ze ook welkom zijn in Netwerk Aalst. De rest zal de toekomst moeten uitwijzen. We zitten al dicht bij elkaar en werken nauw samen. Wij kunnen dit niet doen zonder Netwerk en Netwerk heeft ons ook nodig. Ik ben dankbaar om dit project mee vorm te geven, het moet nog wat groeien maar de lokale goesting is er! 

Wil je nog een woordje kwijt? 

Of het nu vanuit de huiswerkbegeleiding of Klub Talent is, ik geloof echt in inzetten op de kracht van elk kind of jongere. Om hen te versterken en zichzelf te ontplooien. In elk van hen zit iets en wij willen er voor hen zijn. Die openheid draagt Netwerk Aalst ook naar buiten, daar vinden we elkaar.  

*Klub Talent organiseert open ateliers voor en door jongeren vanaf 12 jaar. Het is een samenwerking tussen Broeiklas vzw, Netwerk Aalst, Bazart, Lejo vzw, Logo Dender, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, REKKER vzw en de steun van OKAN en SMI Aalst. 

 

 

25.05.2022