tekst

Duurzame relaties

Blog 3 over Netwerk Fabriek

Hoe kunnen we op een duurzame manier een relatie aangaan met de stad?
Vragen zoals deze zijn altijd actueel geweest in de programmatie van Netwerk Aalst.

Met Netwerk Fabriek wil ik spontane ontmoetingen verzamelen. Talenten uit de buurt tonen, elkaar inspireren, initiatieven doen opborrelen. Ongedwongen de verschillende stemmen in de maatschappij hoorbaar maken.

Op welke manier kunnen we ruimte geven aan dit alles?
Op welke manier kan de buurt zich die ruimte toe-eigenen?

Er werd volop gebrainstormd, de zomer van 2020 had ons immers duidelijk gemaakt dat er nood was aan een fysieke ruimte en aan ruimte tot coprogrammatie.

Eén van de tentoonstellingsruimtes in Netwerk Aalst werd vrijgemaakt om een plek te creëeren. Een heel belangerijk signaal, de werking van Netwerk Fabriek krijgt op dezelfde manier aandacht in huis net zoals de Kunsthal en Netwerk Film.

Het idee is er om een werkgroep op te starten die bestaat uit mensen van de buurt. Verschillende mensen werden aangesproken die de voorbije maanden noden hadden blootgelegd uit de buurt. Ik zie de werkgroep, net zoals Fabriek als een organisch gegeven dat continu kan veranderen. Personen komen erbij en gaan weer weg. Elk vanuit hun discipline, ervaring of interesse wordt men uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep.

Aan de werkgroepen willen we ruimte tot improvisatie aanbieden. De werkwijze ligt helemaal in hun handen. Zij leggen de noden bloot en geven de nodige zuurstof om tot coprogrammatie te komen. Om deze manier van werken duurzaam te maken werd er budget vrij gemaakt voor de werkgroep Fabriek.

  • Charlotte Geeraert

10.02.2021