tekst

Gerard Herman

Kalisj

Kalisj betekent volgens de Aalsterse dialectbijbel of “Oilsjtersen diksjoneir”: 1. Stomdronken zijn. 2. Knock out, uitgeteld zijn.

Het sappige Aalsterse dialect brengt ons al meteen bij het ABC van de tentoonstelling. Gerard Herman won tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling een internetwedstrijd over het juiste woord in het Aalsterse dialect voor pensen, uitgeschreven door Aalsters erfgoedspecialist Jan Louies. Hij onderneemt een road trip met een kruiwagen naar een buurtslager om de hoofdprijs op te halen. De hoofdprijs – vier kilo pensen of ‘trippen’- wordt tijdens het openingsevent gebakken en uitgedeeld aan de bezoekers. De verslaggeving van deze expeditie door Aalst Tévé sijpelt door in de Galerie en zet de toon van de tentoonstelling die zich als een geïntegreerd geheel presenteert. De tentoonstellingsvorm kan worden beschouwd als een experimentele zintuiglijke veldgids die het resultaat vormt van een onbevangen natuurstudie van de stad Aalst. De kunstenaar gaat hierbij als een informele natuurwetenschapper te werk, waarbij hij de eigenaardige spirit van de stad op onnavolgbare wijze determineert. Het geïntegreerde gehalte van Kalisj schuilt in de samenwerking of ontmoeting met lokale figuren waarvan de indrukken gaandeweg verweven worden in de creatie van nieuwe werken.

In Kalisj wordt uitsluitend nieuw werk getoond, al dekt dat laatste woord hier nu net niet echt de volledige lading. Het was u vast al enigszins opgevallen dat in de tentoonstellingsruimte een doordringend zoete weeë geur hangt. In de pruttelende installatie Amylum wekt de kunstenaar met een eigen recept de voor Aalst onmiskenbaar typerende glucosegeur op. Een sensoriële voorafspiegeling van wat de erfgoedwaarde zou kunnen zijn van de laatste stadscentrumfabriek in het Europa van de 21e eeuw.

The Eternally Obvious verwijst dan weer op subtiele wijze naar carnaval, het jaarlijkse driedaagse fenomeen waarop de culturele identiteit van Aalst steevast wordt vastgepind. Het beeld raakt associatief-poëtisch aan een mogelijke link tussen de wereld van de beeldende kunst en deze van het carnavalsgebeuren, en vervalt verder niet in archetypische stedelijke typecasting. Laten we het een profetische performance van de kunstenaar noemen, toen hij op 10-jarige leeftijd verkleed als Magritte en met verlichte geest naar het schoolcarnaval toog.

Het is een gretige en oprecht doorleefde fascinatie voor de natuur, het dierenrijk, de mensheid en hun in elkaar verstrengelde biotopen die een rijke voedingsbodem vormt voor een van de krachtlijnen van Gerard Hermans werk. Getuige hiervan zijn wekelijkse radioshow De Vogelen des Velds op Radio Centraal of het werk The Capital of Nature dat voortvloeit uit een fietsreis deze zomer in Iran. Het beeld scherpt het nadenken over de tweespalt tussen natuur en cultuur, en de verschillende culturele benadering ervan, door respectievelijk de blik van de reiziger of de interpretatie van de inwoner. De Sprinkhanenexcursie die de kunstenaar in het voortraject van de tentoonstelling organiseerde, maakt hier ook inhoudelijk deel van uit. Het visuele residu van deze ontdekkingstocht in de marge van het natuurpark Osbroek wordt geflankeerd door enkele tekeningen. Ze zijn geïnspireerd op twee soorten sprinkhanen die de Belgische vlag als kenschetsend motiefje hebben. Een beetje verder verwijst een anagram van buurgemeente Erpe-Mere naar twee andere gemeenten in België. Dit kan geen toeval zijn!

De tentoonstelling zwelt nog een beetje verder aan tot een geluidloze dramatische piek in het documentaire drieluik Stadssymfonie. Samen met cameraman Stijn Grupping ging Gerard Herman op pad met een state-of-the-art steadicamsysteem en filmde een sneetje dagelijks leven op drie locaties in Aalst: in Aalst-Rechteroever ter hoogte van de Bolleweg, in het stadspark en in de gemeente Erembodegem. Het werk brengt onverwijld Dziga Vertovs ‘Man with a Movie Camera’ in herinnering.

In Kalisj wordt het bindmiddel tussen de uiteenlopende werken en strapatsen in Gerard Hermans praktijk waarneembaar. Het vermogen tot verbeelding van de kunstenaar vormt een stevig geaarde as waarrond geniale vondsten en vindingrijke creaties opgewekt in alle richtingen uitwaaieren. De middelpuntvliedende kracht die ontspringt aan de unieke persoonlijkheid van de kunstenaar geeft gewicht aan de afzonderlijke werken die in hun momentum in de buitenwereld autonomie verkrijgen. Dat is meteen het antwoord op de vraag wat een sprinkhanenexcursie, een stadssymfonie en een sensoriële installatie gemeen hebben.

De leuze ‘denken jullie daar maar dat van jullie van’ op de vlag aan de voorgevel van het Netwerk-gebouw gespeld, zinspeelt zowel op het eigenzinnige werk van de kunstenaar als op het weerbarstige karakter van de Aalstenaars. Loop voor het verlaten van het gebouw zeker ook nog even langs in het Netwerk Café waar het werk Solo Slim herinnert aan een verloren gewaand gebruik bij het kaartspel kleurenwiezen dat her en der in het land van Aalst nog springlevend blijkt.

De veelzijdige kunstenaar Gerard Herman (°1989) was de voorbije jaren al enkele keren in verschillende gedaantes te gast in Netwerk. Hij participeerde in 2010 als piepjonge startende kunstenaar aan de groepstentoonstelling Rafa the Magician en bracht naar aanleiding van de publicatie van Kinderboek. Een boek voor kinderen. een voorstelling voor de allerkleinsten op het Fin de Saison_-event in 2011. Andere passages in Netwerk waren er in de hoedanigheid van muzikant, met o.a. een deelname aan het _Smoke on the Water_-event op uitnodiging van kunstenaar Joris van de Moortel en als lid van het straffe Antwerpse impro/free jazz-trio _Sheldon Siegel met Gino Coomans en Erik Heestermans. Met deze laatste kornuiten komt Gerard Herman op zondag 5 oktober andermaal op visite. Hij organiseert dan naar aanleiding van Werelddierendag een totaalspektakel ter ere van de inhuldiging van het Monument Voor Alle Naamloos Overleden Dieren Van De Wereld. Het plechtige moment wordt passend muzikaal omlijst door een lokale fanfare, en er zullen deze keer wel bloemen en kransen aan te pas komen middels een door Netwerk begeleide kinderworkshop.

25.09.2014

kunstenaar

Gerard Herman