tekst

In & Out

Kelly Mark

Kelly Mark behoort tot de jongere generatie Canadese kunstenaars. Ze benadert tijd niet als een metafysisch begrip, maar eerder als een repetitief, om niet te zeggen sculpturaal gegeven – al wordt dit soms genadeloos op een economische leest geschoeid.

Sinds 1997 legt ze de duur van haar artistieke activiteiten vast op prikkaarten, die ze tot haar wettelijke pensioen in 2032 belooft bij te houden in een installatie met als titel In & Out. Omdat haar leefruimte vooralsnog samenvalt met haar werkruimte, krijgt de benaming een meer dan ironische lading. Hoe vertaalt een kunstenaar zijn artistieke bezigheden naar de dominante codes van corporate governance? Sinds de installatie verkocht werd aan een Canadese kunstverzamelaar wordt Kelly Mark ook vergoed voor haar geleverde arbeid, in overeenstemming met de economische consequenties die eigen zijn aan het werk.

Voor een ander werk, Minimum Wage, liet ze zich voor de duur van een tentoonstelling vergoeden aan het officiële minimumloon van Canada, een transactie die haar ironisch (of spijtig) genoeg meer opleverde dan een regulier honorarium.

23.04.2013