tekst

Inzameling laptops

Elk gezin in Aalst een laptop

De coronacrisis heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen.
De scholen zijn nu al 4 weken gesloten en kinderen zijn aangewezen op thuisonderwijs.
Door de sluiting van de scholen verloopt de uitwisseling van taken en informatie nu hoofdzakelijk digitaal. De digitale kloof is al langer een probleem bij kwetsbare gezinnen. Vandaag drukt corona ons nog eens extra hard met de neus op de feiten. Vaak beschikken kinderen uit kwetsbare gezinnen niet over een laptop. Wij vinden het essentieel dat álle kinderen betrokken blijven bij het schoolgebeuren.

Een mama met 3 kinderen in de lagere school vertelt:
“Ik zie op mijn gsm mails binnen komen van de school, met oefeningen voor mijn 3 kinderen. We hebben thuis geen PC. We doen ons best om via de gsm oefeningen te maken, maar dat is eigenlijk echt niet te doen. Ook de oefeningen van Bingel blokkeren altijd op de gsm… Ik maak me wel zorgen, want ik wil dat mijn kinderen die taken maken. Ze hebben het al niet gemakkelijk op school, ik wil niet dat ze nog meer achterop
geraken.”

250 leerlingen hebben GEEN laptop/PC thuis

De verschillende onderwijsnetten melden dat in het totaal ongeveer 250 leerlingen in Aalst thuis niet beschikken over een laptop of PC. Daarom willen we snel 250 pc’s/laptops verzamelen. Dit is veel maar het lijkt ons niet onhaalbaar om dit in Aalst voor elkaar te krijgen! Er is heel wat solidariteit en we zijn ervan overtuigd dat we, door onze krachten te bundelen, samen een antwoord kunnen geven op deze prangende vraag!

Jij kan ons helpen! En dat kan op 2 manieren:

Laptops inzamelen

We zoeken laptops/PC’s die nog een tweede leven aankunnen (niet ouder dan 6 jaar en met adaptor). Spreek je netwerk aan. Misschien kennen jullie bedrijven/organisaties die hierbij kunnen helpen? De laptops kan je binnenbrengen tijdens de openingsuren van het administratief centrum
De overdracht gebeurt op een veilige manier volgens alle geldende voorschriften. Voor meer informatie kan je terecht bij Lieve Van Den Eeckhout van de dienst Onderwijs: 053 77 9300 of onderwijs@aalst.be.

Geld inzamelen

Met het ingezamelde geld kunnen we de gekregen laptops in orde zetten en de nodige programma’s installeren. Dit kost ongeveer € 80 a € 100 per ingezamelde laptop. We werken hiervoor samen met IT-bedrijf Tech Data, die voor dit project samenwerkt met het platform ‘Ondernemers voor een warm Belgie’.

Indien we onvoldoende tweedehands laptops inzamelen, willen we met het ingezamelde bedrag ook goede tweedehands laptops aankopen. Dit kan bij verschillende bedrijven voor € 255 per laptop. Storten kan je op rekeningnummer BE51 0018 8396 9362 van ‘Brood voor morgenvroeg’, met de vermelding ‘digitAALST – computers gezinnen in armoede’.

Een groter plan

Via de scholen verdelen de laptops/PC’s onder de gezinnen die er nood aan
Hebben, we zorgen dat ieder gelijke kansen krijgt. We vinden het belangrijk dat dit ook deeluitmaakt van een integraal plan, zodat elk gezin op korte/middellange termijn toegang heeft tot de digitale wereld. Deze nood komt nu verscherpt naar boven, maar ook voordien was dit al een structureel knelpunt om gelijke onderwijskansen te garanderen. Omdat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van scholen,
OCMW/Stad en van àlle onderwijsbetrokkenen, zullen we er samen werk van maken, ook na Corona.

Voor meer info kan u terecht bij:

Deze actie is een samenwerkingsverband vanuit het brede Aalsterse onderwijsveld:

CLB Dender – Deborah Van Humbeeck, SOS Schulden op School – Johan Van Biesen, Scholengroep Dender – Els Schockaert, LEERKRACHT – Dieter De Bruyn, Vrij CLB Aalst – Kathy Maes, Broeiklas – Anse De Mil, Scholengemeenschap KBA – Karine Van Langenhove, LOP Aalst Basis – Annemie Hayemal, vzw ’t Nest – Brigitte De Vos, Scholengemeenschap UNIKA – Jacques Zaman, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw – Joke Steenhoudt, Auxilia – Nadia Van Damme

06.05.2020