tekst

Netwerk stelt Jeniffer Vansteyvoort aan als algemeen directeur en neemt afscheid van Steven Op de Beeck.

Jeniffer Vansteyvoort is benoemd tot algemeen directeur van Netwerk. Ze volgt Steven Op de Beeck op, die een nieuwe rol op zich neemt als coördinator beeldende kunsten van de stad Mechelen. Met die benoeming investeert de organisatie in een van haar grootste supporters en meest trouwe medestanders. Jeniffer heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor de organisatie, vanaf haar start als vrijwilliger tot haar recentere rol als coördinator van de dagelijkse werking en productie. Door haar verbindende persoonlijkheid en grote toewijding aan Netwerk, Aalst en de Denderregio, is Jeniffer uitgegroeid tot een onmisbare collega binnen de organisatie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de stabiliteit van de organisatie, mede dankzij de bijdrage van Steven, onder Jeniffers leiding gewaarborgd zal blijven. Bovendien zal zij zich verder blijven inzetten om de nodige voorwaarden te creëren om het artistieke programma van de organisatie mogelijk te maken. We wensen Steven ontzettend veel geluk toe in zijn nieuwe functie en danken hem voor zijn onuitputtelijke engagement en toewijding aan Netwerk. Dankzij hem staat de organisatie waar ze nu staat en is ze klaar voor een nieuw hoofdstuk onder leiding van Jeniffer en het nieuwe team.

23.05.2023