tekst

openHUB

Stephanie Krah / Annette Krebs / Claire Stragier / JD Zazie

openHUB Europe is een projectmatige samenwerking tussen vier inhoudelijk en organisatorisch sterk van elkaar verschillende culturele partners uit België (Netwerk, Aalst), Duitsland (OSTRALE, Dresden), Italië (Associazione Equinozio, Milaan) en Polen (World of Hope Association, Wroclaw). Deze partners, verenigd in culturele diversiteit, wensen bij te dragen tot de ontwikkeling van meer interdisciplinaire samenwerkingen op Europees niveau tussen beeldende kunst en podiumkunsten. In een ruimer maatschappelijk kader geplaatst, trachten de partners met het project op een positieve manier het spannende maar moeizame collectieve groeiproces naar een duurzaam verenigd Europa te versterken. openHUB Europe creëert ruimte om te reflecteren over sociale, geografische en economische contexten om tot een beter begrip te komen van samenwerkingsprocessen in het Europese culturele veld. In het raamwerk van het project worden tussen mei 2015 en september 2016 bij elke partnerorganisatie tijdelijke hubs of uitwisselingsplatformen in het artistieke programma ingebouwd, die gewijd zijn aan het verkennen van diverse vormen van collectieve activiteiten en een verwevenheid van disciplines. De grenzeloze culturele mobiliteit wordt verkend door middel van gezamenlijk samengestelde tentoonstellingen, performances, residenties, workshops, professionele trainingssessies en publieke discussiemomenten.

In het programma van Netwerk worden vier activiteiten geïntegreerd: een residentieproject met lokale kunstenaar Claire Stragier in combo met de in Duitsland gevestigde geluidskunstenaars Stephanie Krah, Annette Krebs en JD Zazie, een uit het residentietraject gedistilleerde tentoonstelling, een openingsevent met performances, en een muzikale interventie door artiesten van Associazione Equinozio tijdens het eindeseizoensfeest Sunny Side Up. Kunstenaar Stephanie Krah werd geselecteerd door curator Andrea Hilger van partnerorganisatie Ostrale. Annette Krebs en JD Zazie werden aanbevolen door Julia Eckhardt van werkplaats Q-02 Brussel. Het verbindende thema tussen alle activiteiten is de complementaire tegenstelling tussen landelijk en stedelijk ritme. Pal aan de spoorlijn tussen Brussel en Gent gevestigd, biedt Netwerk als centrum in de periferie zowel de stuwkracht van de stad als de luwte van de zelfkant. Deze op elkaar inwerkende dynamieken vormen als schering en inslag stof voor artistieke collisie, discours, proefneming en probeersels.

Het residentieformat en de invulling ervan wordt geënt op de artistieke praktijk van Claire Stragier en meer in het bijzonder op I Make Mistakes: een reeks werken rond textiel, geluid, beweging en taal die zij tijdens de zomer van 2015 in Netwerk ontwikkelde. Dit wordt tijdens de residentie in relatie gebracht met het langlopend project In de Vaart der Volkeren, bestaande uit performances en interventies in de openbare ruimte, meer bepaald langs de spoorlijn tussen Brussel en Aalst. De residentkunstenaars spelen op een niet-invasieve manier in op de beeldvorming van de nieuwe werken die zich afspelen als een doorlopende deconstructie en hertaling van codes en daaruit voortvloeiende compositie van beelden en acties. Door het in residentie samenbrengen van vier makers met uiteenlopende artistieke intenties en strategieën in en overlangs de disciplines beeldende kunst, geluidkunst en performance, creëert Netwerk een instrumentarium voor een intensieve temporaire structuur van artistieke improvisatie. Van de residenten wordt aan het einde van de rit geen formele uitkomst van kunstwerken verwacht. Samenkomst, conversatie, interactie, feedback en discussie zijn de belangrijkste elementen in het eenmalige residentiepatroon.

Deze tentoonstelling kadert in het cultuurproject openHUB Europe en kwam tot stand met de steun van het Creative Europe programma van de Europese Unie. Met bijzondere dank aan projectcoördinator Anne Müller, Angie Clopterop voor de werkspecifieke productieondersteuning, KRAAK crew voor de logistieke steun en Jeniffer Vansteyvoort.

24.05.2016