tekst

Patrick Van Caeckenbergh

Patrick Van Caeckenbergh
31.08.2013 > 17.11.2013

Al ruim twintig jaar werkt Patrick Van Caeckenbergh (°1960) vanuit de luwte van Sint-Kornelis-Horebeke in de Vlaamse Ardennen aan een eigenaardig artistiek universum dat bestaat uit sculpturen, assemblages, maquettes, collages en tekeningen. In het internationale kunstenveld kan zijn oeuvre op een ruime bekendheid en hoge waardering rekenen. In 2012 organiseerde Museum M nog de grote retrospectieve La Ruine Fructueuse, dit jaar maakt zijn werk deel uit van Il Palazzo Enciclopedico, de centrale expositie van de Biënnale van Venetië.

Minder bekend is dat de kunstenaar oorspronkelijk uit Aalst afkomstig is en daar eind jaren ’70 ook zijn eerste academische vorming genoot. De inhuldiging van de sculptuur Het Neusje op de rotonde aan de Verbrandhofstraat op een boogscheut van Netwerk biedt een mooie gelegenheid om het werk De Wieg (1999-2009) voor de eerste keer sinds de aankoop door Stad Aalst publiek tentoon te stellen. Geflankeerd door de maquette van dit werk en enkele bruiklenen uit de collectie van stadsgenoot Guido De Bruyn schetst deze presentatie een beeld in miniatuurvorm van het fabelachtige spectrum van een kunstenaar die zich bijzonder thuisvoelt in het platform van de hedendaagse kunst. De ultieme vrije ruimte waar nog plek is voor magie en verbeelding.

Vertrekkend vanuit een sprookjesachtig wereldbeeld en tezelfdertijd gedreven door een onlesbare dorst naar kennis in allerlei wetenschappelijke domeinen, gaat Patrick Van Caeckenbergh cartografisch-filosofisch te werk in het ordenen van wereldlijke fenomenen en systemen. Zijn hoogstpersoonlijk artistieke onderzoek waarmee hij tracht het leven zoals het zich aan hem presenteert in beeld te brengen, gaat steevast hand in hand met wetenschappelijke zelfstudie.

Het voortdurend trachten naar het bevattelijk maken van de wereld zet de kunstenaar aan tot een conceptueel proces van deconstructie en reductie dat zich ook in een concrete procedure van miniaturiseren vertaalt. Dit verklaart de belangrijke status van maquettes in zijn werk. In de presentatie zien we de minutieus uitgewerkte maquettes van De Wieg en van Het Bevattingsvermogen (2003), een permanente kunstintegratie op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij in Aalst.

De installatie van Het Neusje op de rotonde ziet de kunstenaar eerder als een gebaar in de openbare ruimte dan als een integratie. Het werk kwam door de aard van de opdracht noodzakelijkerwijze tot stand zonder de gebruikelijke werkwijze van de kunstenaar om bewoners te betrekken bij het creatieproces. Sterk vertrouwd met het DNA van zijn geboortestad nam hij het carnavalesk imago van de stad en de historische functionaliteit van een rotonde als plaatsbepalend verkeersplein als uitgangspunt. De arduinen sokkel van de sculptuur, afgewerkt met een smeedijzeren hek, is een rechtstreekse verwijzing naar de sokkel van het standbeeld van Dirk Martens op de Grote Markt. Mogelijks een onderhuidse kringverwijzing naar die stadsgenoot uit de Renaissance die ook een onstuitbare fascinatie voor wetenschap en het bevatten van de magie van het bestaan tentoon spreidde en niet zuinig was op het vertellen van verhalen.

Vanuit Netwerk kan u een korte wandeling maken die u langs Het Neusje en Het Bevattingsvermogen rondleidt. De wandelroute is te verkrijgen aan de onthaalbalie. Meer achtergrondinformatie over de integratie van Het Bevattingsvermogen is te zien in een documentaire video in Netwerk mediatheek.

11.10.2013