tekst

Robbert&Frank Frank&Robbert

A Bit Beyond PINGPONG

“Om een of andere reden bleek pingpong iets natuurlijks voor mij en dus speelde ik het de hele tijd. Ik speelde zelfs pingpong wanneer ik niemand had om tegen te spelen.” Forrest Gump

Als kunstenaars de barometer zouden zijn van wat er roert in onze hedendaagse maatschappij dan geeft het werk van het duo F&R R&F een rijkgeschakeerde kleurkaart prijs. Volledig doordrongen van de tijdgeest en mee op het ritme van een voortrazende geglobaliseerde wereld bouwen ze hypergezwind als een goed geolied team aan een veelvormig oeuvre. Beeldende kunst, videowerk, theatervoorstellingen, performances,… de multidisciplinaire wereld van F&R R&F installeert zich als een supernatie zonder hinderende grenzen.

Robbert&Frank leerden elkaar op 15-jarige leeftijd kennen tijdens hun middelbare schoolopleiding in het Koninklijk Atheneum Kortrijk. Een gedeelde passie voor Amerikaanse cultuur, het dagelijkse leven in de ruimtevaart, spirituele symboliek, allerhande rituelen en politieke retoriek vormde een solide basis voor een hechte vriendschapsband. De kameraadschappelijke samenwerking groeide na hun opleiding als Master in de Multimediale Vormgeving aan het KASK Gent uit tot een gezamenlijke professionele kunstpraktijk.

In A Bit Beyond PINGPONG neemt het kunstenaarsduo ons mee op een avontuurlijke trip. Voor het eerst krijgen we in een museale setting de sleutels tot een diepgaand inzicht in hun artistieke werkmethodiek. Vier tentoonstellingsruimtes vormen elk een mini-universum met een eigen corporate identity en een unieke esthetiek. Elke ruimte draagt een gesneuvelde merknaam uit de periode ca.1900 voor het pingpongspel: Gossima, Flim-Flam, Pim-Pam en Whiff-Whaff. F&R R&F pingpongen met concepten en vuren voortdurend ideeën op elkaar af. Uit de dynamiek van dat weerkaatsend duospel en hun gedeelde artistieke etniciteit ontstaat een eigen beeld- en codetaal. Vertrekkend vanuit hun gemeenschappelijk cultureel referentiekader en met een arsenaal aan elementen uit de Westerse populaire beeldcultuur, construeren ze een hernieuwde realiteit. Alle mogelijk denkbare culturele, religieuze, politieke, economische of wetenschappelijke referenties kunnen daarin associatief gerecapituleerd worden. In duizend-en-één betekenislagen vinden ook verwijzingen naar vorige F&R R&F-projecten steeds een gepaste plek.

In het creatieproces van deze tentoonstelling kozen F&R R&F voor een specifieke thematische aanpak met een maatschappijkritische en geëngageerde invalshoek. Ruimtelijk wordt dit vertaald naar een analoge Google-versie waarin een massa verscholen betekenisvensters en links je opwachten om kriskras in rond te dwalen. Boze geesten en demonen worden onverbiddelijk op een dwaalspoor gezet, en het geheel is stevig afgekruid met spitante humor en tongue-in-cheek details. De gekozen thema’s worden verweven in het hele tentoonstellingsparcours, maar in elke ruimte wordt een ander accent gelegd.

In Gossima wordt het allesvernietigende machtsspel in de olie- en (super)voedingsindustrie aan de kaak gesteld, paradoxaal gelinkt aan het universeel menselijke streven naar geluk en naar het ideale zelfbeeld. Of hoe een pervers geleide economie van massale zelfrealisatie leidt tot een extreme vorm van miskweekte prijsbeesten. Dat een door het enigmatische pantheon ad absurdum verheerlijkte topsporters gedicteerde ideologie hierin een centrale rol speelt, wordt loepzuiver uitgespeeld in het videowerk van Flim-Flam. De geluidsband werd hier mede gerealiseerd door de vaste geluidsleverancier van F&R R&F: Koenraad Vandersyppe.

In de hoogste regionen van de tentoonstelling wordt massahysterie in de vergezichten van Pim-Pam afgeweerd. Tenslotte wordt met _Whiff-Whaff _als pièce-de-résistance helemaal duidelijk dat het strijden om wereldbekers kan beschouwd worden als een gecultiveerde vorm van stammenoorlog voeren. Neen, topsport is geen kinderspel, evenmin als zelfgebricoleerde vuurwapens, ook al schijnt dit de creativiteit van het individu te bevorderen. Is deze ruimte een paramilitair wapendepot of een commercieel familiepark? Bepaalt je instap links of rechts je toegangsticket? En wat valt er te winnen?

19.09.2014