tekst

Studio Aalst

hoe we kunstenaars blijven ondersteunen tijdens de verbouwing, zonder onze eigen fysieke ruimte

Studio Aalst is een project van Netwerk Aalst dat in 2022 en 2023 loopt, tijdens en na de verbouwingen. We blijven kunstenaars ondersteunen en bieden de stad en de bijhorende uitdagingen als context. Zelfs als we hen geen fysieke ruimte kunnen aanbieden om hun kunst te ontwikkelen of tentoon te stellen.

Studio Aalst omvat momenteel een kunstenaarsduo en twee kunstenaars die een eigen traject zullen ontwikkelen gedurende twee jaar. Netwerk Aalst volgt deze trajecten op en kijkt, samen met de kunstenaars, hoe die trajecten evolueren. Elke kunstenaar kiest zelf hoe hun werk zichtbaar wordt, naargelang de nood ernaar binnen hun werk en de ontwikkeling ervan.

Wat de kunstenaars met elkaar verbindt, is eenvoudig: Aalst. Daarnaast zullen ze ook elk, op hun eigen manier, thema’s behandelen die telkens terugkeren binnen Netwerk Aalst.

De kunstenaars en het kunstenaarsduo die tijdens Studio Aalst hun traject zullen ontwikkelen zijn:

  • Federico Protto en Myriam Van Imschoot
  • Melissa Mabesoone
  • Juan Pablo Plazas

Federico Protto en Myriam Van Imschoot

Project: ‘High as a Kite’: een project om de vocale en luistervaardigheid van kinderen te onderzoeken en te stimuleren. Het onderzoek omvat een verscheidenheid aan ervaringen, inspirerende bezoeken en een zelfverzonnen raamwerk van referenties die voortkomen uit hun praktijken in geluid, muziek en textiel. Federico en Myriam hadden in 2022 reeds twee residenties in Netwerk Aalst, waarin ze bij de tweede hebben samengewerkt met REKKER tijdens hun stopmotion-kampen.

Het kunstenaarsduo zal, samen met de kinderen, tools ontwikkelen die kinderen helpen hun besef en waardering van allerlei soorten ‘geluid’ in hun leefomgeving uit te breiden. Ze vergelijken geluid met een vlieger (Kite): het reist verder dan wat oren, opnametoestellen, etc. kunnen horen. Federico en Myriam geloven dat een groter besef van de geluidswereld bijdraagt aan een betere ontwikkeling van allerlei skills zoals aandachtigheid, concentratie, en nog veel meer.

Melissa Mabesoone

Melissa gaat tijdens de productie van haar film ‘Hormonal Gland’ op zoek naar protagonisten, gesprekspartners, settings… en neemt zo Aalst en haar praktijk mee doorheen thema’s als voortplanting, seksualiteit, consumentisme, dierenleed en visindustrie. Een cocktail van wetenschap, fantasie en verlangen die navigeert van ethiek naar business naar onbekende wateren en terug. Things might get fishy.

‘Hormonal Gland’ is een humoristische en kritische fictiefilm over de verschillende lichamen aanwezig in en rond ethische garnaalbedrijven, vanuit een hydrofeministische lens. Hydrofeminisme gaat over solidariteit tussen waterige zelven, over lichamen van water zoals Elena Lundquist Ortiz zegt. “Vandaag de dag zien we verzuring van de oceanen, stijging van de zeespiegel, afstervende koraalriff en en vervuild grondwater. Hydrofeminisme laat zien dat we hier allemaal bij betrokken zijn via waterige interacties en circulaties. Water stroomt door lichamen, soorten en materialiteiten en verbindt ze ten goede of ten kwade.”

Juan Pablo Plazas

Juan Pablo’s praktijk gaat over ontmoetingen met mensen, situaties, dynamieken en de daaruit voortvloeiende verhalen. De aard van zijn werk heeft een hoog performatief karakter. Los van zijn performances draagt ook zijn statische werk dit performatieve in zich: ook de sculpturen, tekeningen e.d. zijn dragers van verhalen en nemen soms letterlijk de rol van storyteller over.

De verhalen die hij brengt heeft hij vaak in een eerdere uitwisseling verkregen en daarna in een aangepaste vorm opnieuw in de wereld gezet. Juan Pablo Plazas wil als vertrekpunt van zijn onderzoek in Aalst enerzijds inzetten op de skate-gemeenschap, en anderzijds op de mensen uit de muziekscène die in de jaren tachtig en negentig onderdak vonden in Netwerk en linken hadden met ondertussen gekende en gevierde bands uit de punk- en rockscène. Volgens een populaire mythe zou iedereen op de wereld via zes tussenliggende personen met elkaar te verbinden zijn. Benieuwd naar waar Juan Pablo’s web van toegeëigende verhalen ons brengt?

by Alexandra Colmenares

Foto door Alexandra Colmenares

25.06.2022