tekst

The Neighbours

Door Kristina Melikyan

Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven in het Russisch. Vind de originele, Russische tekst onderaan.

The Neighbours

Op 16 februari vond in het hoofdgebouw van Netwerk Aalst een bijeenkomst van “The Neighbours” (De Buren) plaats. Een verrassende naam? Toch niet. Het is de naam van een weldoordacht evenement voor vrienden met als belangrijkste doel het samenbrengen en uitbreiden van een netwerk van artiesten die niet alleen uit Aalst, maar ook uit de naburige steden en landen komen. En daar zijn ze in geslaagd! Adriana Barçenas (BE / NI), Bebe Books (BE), Björn Van Heddegem (BE), Griserda Soriano (BE / DO), Guy Woueté (CM), Kunstenplatform PLAN B (BE), Kristina Melikyan (AM), Maureen Duru (The Foodbrige, BE / GH), Melissa Mabesoone (BE), Musto Al Amo (BE), Olivier Marboeuf (FR), Saddie Choua (BE / MA), Roger D’Hondt (BE), samen met enkele anderen, deel aan het evenement.

Netwerk Aalst is een kunstencentrum waar tentoonstellingen van getalenteerde kunstenaars worden georganiseerd. Bovendien neemt Netwerk Aalst deel aan socioculturele evenementen en is het een filmhuis voor alternatieve films. Het werd opgericht in 1981 en koestert sindsdien het verlangen om hun activiteiten een internationale dimensie te verlenen. Langzaam maar zeker zijn ze de goede weg opgegaan en vandaag de dag is er al heel wat bereikt. Momenteel loopt er een groots project, The Neighbours, waar het hele Netwerk-team aan heeft meegewerkt.

“The Neighbours”, dat staat voor kunstenaars, schrijvers, curatoren, gelijkgezinden, kortom creatieve mensen die elkaar op hetzelfde platform ontmoeten. De dag begon met een lunch waarop de gasten met elkaar kennis konden maken. Daarna werd er volop gebrainstormd. Maureen Duru, een bijzonder flamboyante en innemende dame, bracht alle deelnemers op een speelse manier samen in een kring voor een intellectueel en interessant spel waarbij alle aanwezigen hun eigen mening over een concrete kwestie konden laten horen en delen. Iedereen nam vol belangstelling deel aan het spel en luisterde nieuwsgierig naar de beschouwingen van de andere aanwezigen. Vervolgens maakten ze een wandeling door de stad, brachten een bezoek aan Utopia, de stadsbibliotheek, en ‘s avonds wachtte de “buren” een karaoke sessie en een heerlijk diner.

Netwerk Aalst werkte het programma uit, bood hun de gelegenheid om van zich te laten horen, om ideeën uit te wisselen.

Dit driejarige project wil rekening houden met de behoeften van de stad Aalst en haar inwoners en de ruimte verschaffen om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Het richt zich in het bijzonder op kunstenaars en hun behoeften. Netwerk Aalst wil daarbij individuen en organisaties in de stad helpen om hun projecten en dromen uit te werken en te realiseren en hun zo een creatief leven te bieden.

Het project is nog maar net opgestart en de toekomstplannen zijn gericht op uitbreiding en succesvolle groei. Samen denken, samen verder ontwikkelen, samen creëren met “The Neighbours”, samen met Netwerk Aalst.

Door Kristina Melikyan

The Neighbours

16 февраля в основном здании Netwerk Aalst состоялась встреча “Соседей”. Удивительное название, да? Но, нет! Так назвали продуманное мероприятие для друзей, главной целью которого было собрать воедино и расширить круг общения деятелей культуры не только из Алста, но и из близлежащих городов и стран, и им это удалось. На мероприятие съехались участники: Адриана Барсенас (Бельгия/Никарагуа), Bebe Books (Бельгия), Бьёрн Ван Хеддегем (Бельгия), Грисерда Сориано (Бельгия/Доминикана), Ги Воуэте (Камерун), творческая платформа Plan B (Бельгия), Кристина Меликян (Армения), Маурин Дуру (The Foodbrige, Бельгия/Гана), Мелисса Мабесуне (Бельгия), Мусто Аль Амо (Бельгия), Оливье Марбоуф (Франция), Сэдди Чоуа (Бельгия/Марокко), Рожье Д Хондт (Бельгия) и многие другие.

Netwerk Aalst – центр искусства, где организовывают выставки талантливых художников, Netwerk Aalst участвует в мероприятиях, имеющих культурно-социальный характер, Netwerk Aalst – дом кино, где показывают альтернативные фильмы. Открылись в 1981 году и с тех пор лелеяли идею реализации международного опыта. Они тихо, но верно шли по правильному пути и сегодня достигли многого. Сегодня у них грандиозный проект “The Neighbours”, к реализации которого с душой отнеслась вся дружная команда нэтвoрка. 

“The Neighbours” – это художники, писатели, кураторы, единомышленники, одним словом, творческие люди, встретившиеся на одной платформе. День начался с ланча. Гости знакомились друг с другом. Далее последовали интереснейшие часы мозгового шторма. Маурин Дуру. Нереально привлекательная и обаятельная дама. Игриво собрала всех участников в круг и предложила интеллектуально-увлекательную игру, где каждый присутствующий выражал и делился своим собственным мнением на конкретный вопрос. Абсолютно все заинтересованно играли и любопытно выслушивали размышления коллег. После вышли прогуляться по городу, посетили городскую библиотеку Utopia, а вечером “соседей” ждали сессия караоке и вкусный ужин.

Netwerk Aalst разработали программy, любезно предоставили возможность проявить себя, поделиться идеями.

На самом деле, цель данного проектa, длительностью в 3 года – учесть нужды Алста и его жителей, дать пространство для легкой коммуникации друг с другом. В частности это концентрация на деятелей искусства и их потребности, а роль Netwerk Aalst в содействии индивидуальным личностям и организациям города, которым будет помогать развиваться и воплотить в жизнь проекты и мечты, тем самым обеспечив им креативную жизнь.

Проект только сегодня родился и в дальнейших планах – его расширение и успешный рост. Думайте вместе, развивайтесь вместе, делайте вместе с “The Neighbours”, вместе с Netwerk Aalst.                                                                                          

Кристина Меликян

                                                                                                       

 

 

24.03.2023