tekst

William Cobbing – Els Vanden Meersch – Melvin Moti

Tentoonstellingstekst

William Cobbing
Els Vanden Meersch
Melvin Moti

De drie kunstenaars vormen zowel vormelijk als inhoudelijk een drieluik met een uitgesproken individueel karakter. William Cobbing gebruikt de Galerie als uitvalsbasis voor een sculpturaal onderzoek dat zal resulteren in een tentoonstelling die zowel binnen als buiten de muren van Netwerk plaats vindt.
De film The Black Room van Melvin Moti wordt tijdens de opening in de Zaal vertoond en de expositie van Els Vanden Meersch (Studio) wordt op 16 december besloten met de presentatie van haar nieuwe boek Implants.

William Cobbing, Melvin Moti en Els Vanden Meersch vormen geen louter vrijblijvend driemanschap. Het vraagstuk over de materiële en psychologische présence van architectuur en geschiedenis – dat zich het laatste decennium opnieuw in zijn volle complexiteit lijkt te ontplooien – krijgt bij elk van hen vorm vanuit een heel concrete invalshoek. William Cobbing verbindt de erfenis van Sigmund Freud met de opgravingen in Pompeii, terwijl The Black Room van Melvin Moti verwijst naar de donkere muurschilderingen van de Villa Agrippa op dezelfde plek. Els Vanden Meersch combineert dan weer claustrofobische beelden uit een onbestemd stedelijk gebied met de beladen geschiedenis van totalitaire systemen. De troebele relatie tussen mens en architectuur kwam bij Netwerk al eerder aan bod; nu wordt het artistieke spectrum verder uitgebreid met de eigenzinnige (kunst)historische en ideologische referenties van de bovenstaande kunstenaars.

23.04.2013