tekst

Winnaars van De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlands taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst.

Op 14 December werden de prijzen uitgereikt in Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

De publicatie met alle genomineerde teksten en het juryrapport staat op de website van de PJKK.

Essay

Noortje de Leij ontvangt een geldprijs van 3.000 euro en een jaar lang begeleiding van een persoonlijke mentor. Bovendien wordt haar winnende essay gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Recensie

Jorne Vriens ontvangt een geldprijs van 3.000 euro en een jaar lang begeleiding van een persoonlijke mentor. Zijn winnende recensie wordt in het komende nummer van tijdschrift Tubelight gepubliceerd en hij ontvangt van Het Parool schijfopdrachten ter waarde 1.800 euro.

De jury besloot de inzending van Maarten Buser te waarderen met een uitnodiging tot het schrijven van een tekst voor de Prix de Rome 2019, en Pia Louwerens krijgt een schrijfopdracht voor Metropolis M, waarvoor zij een volledig bekostigde internationale reis mag maken. Beide auteurs krijgen bovendien een schijfopdracht aangeboden van Het Parool ter waarde van 500 euro. Thomas van Huut ontvangt een begeleidingstraject van De Nieuwe Garde en zijn winnende essay wordt op Knack.be gepubliceerd. Het essay van Sarah van Binsbergen zal vertaald worden voor publicatie op de internationale AICA website.

De Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken

Waar beide hoofdprijzen in de categorieën Essay en Recensie door Nederlandse auteurs werden gewonnen, gaat de hoofdprijs voor de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken naar een Vlaming: Boris Van den Eynden won de hoofdprijs van deze nieuw in het leven geroepen prijs. Hij ontvangt een geldprijs van 3.000 euro. Met de prijs willen de initiatiefnemers van de prijs individuen of initiatieven signaleren en stimuleren die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de Nederlandstalige reflectie op beeldende kunst.

Alle hoofd- en basisprijswinnaars krijgen een jaarabonnement aangeboden door Metropolis M.

Uit het juryrapport

Jorne Vriens “verraste de jury positief met zijn recensie van het werk van Wayne Thiebaud, ‘De tragiek achter taart’, in Museum Voorlinden. Vriens heeft oog voor detail, weet over materie te schrijven en dan moeiteloos naar cultuurkritiek te schakelen; dat is knap, en kenschetst een intelligente auteur die gretig in zijn vak staat. Deze recensie neemt de lezer mee én vergt actief denken; een ideale combinatie. De jury zag in dit artikel, dat van een bescheiden onderwerp een relevante en scherpe analyse maakt, de grootste belofte in deze categorie.”

“De hoofdprijs in de categorie Essay wordt overtuigend gewonnen door Noortje de Leij, die door de jury ‘een ontdekking’ werd genoemd. In haar essay ‘Sigarettenpeuk op doek – de zin en onzin van afval in de kunst’ paart zij degelijk kunsthistorisch onderzoek aan originele invalshoeken. Het gebruik van afval in de kunst wordt niet bekeken vanuit tendentieuze plasticsoep-paniek, maar als spiegel van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en zelfs als politiek wapen. Ietwat academisch – maar zo goed gedaan dat je daar weer waardering voor krijgt – neemt De Leij de lezer bij de hand langs bekende en minder bekende, goed gekozen voorbeelden. Zij heeft vat op haar onderwerp en dat is merkbaar in elke alinea. Dit essay scherpt de blik van de lezer, zowel voor de besproken kunstwerken als voor dergelijke kunst in de toekomst; uiterst knap.”

“Boris Van den Eynden is actief als kunstenaar, vormgever en muzikant. Binnen iedere discipline waarin hij werkt en op elk platform waarop hij actief is, onderscheidt hij zich door het optimaal en extreem inzetten van taal. Hij is zich zeer bewust van de mogelijkheden en de valkuilen van een talige communicatie. Elke discipline en haar codes, hetzij digitaal of analoog, bevraagt hij van binnenuit, niet als een kritiek an sich, maar vanuit het werk zelf. Het talige werk van Van den Eynden kan daarmee als een reactie gezien worden op traditionele kunstkritiek. Hoe divers zijn werk ook is, steeds is het reflectief en zet het aan tot reflectie, en kenmerkt het zich in een op zijn minst dwarse en tegelijk aanstekelijke praktijk in kunst- en maatschappijkritische context.”

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlandse taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De prijs is een initiatief van De Appel, Witte de With Center for Contemporary Art, Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M-Museum Leuven.

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 staat onder voorzitterschap van Sacha Bronwasser (auteur, curator en spreker, criticus voor o.a. De Volkskrant) en bestaat verder uit Basje Boer (schrijver en freelance cultuurcriticus, o.a. De Groene Amsterdammer), Vincent van Velsen (freelance criticus en curator, o.a. bijdragend redacteur Metropolis M), Michael Van den Abeele (kunstenaar) en Christophe Van Gerrewey (redacteur De Witte Raaf, professor architectuurtheorie EPFL, winnaar Prijs voor Jonge Kunstkritiek 2008).

28.11.2018