tentoonstelling

Alle Programma

Concrete, Concrete

Sarah Smolders

De schilderkunst van Sarah Smolders is een reflectie op plaats en plaatsgebondenheid. Haar schilderkunstige ingrepen, gebundeld in de reeks The Language of Buildings, zijn steeds een dialoog met de ruimte waarin ze tentoonstelt. Voor Netwerk Aalst maakt ze nieuw werk in de studioruimte.

Precieze reproducties of afdrukken van architecturale elementen – waaronder ook meer tactiele ruimtelijke kwaliteiten zoals licht, materie of volume – verschijnen in de vorm van schilderkunst in de ruimte waarnaar ze refereren. Dit zet de toeschouwer aan om te vertragen, de ruimte te herontdekken, en er op een andere manier in te bewegen of naar te kijken. Subtiele variaties in vorm en kleur vormen de aanzet van een soort codering; een primaire versie van taal. Het lijkt haast alsof Sarah Smolders de ruimte zelf voorziet van een stem.

Er schuilt een zekere traagheid in dit proces van reproductie, repetitie en variatie. Smolders’ reflectie op ruimte is dan ook tegelijk een reflectie op tijd en materiaal. Ondanks de schijnbare onzichtbaarheid is haar werk het resultaat van maandenlange harde arbeid. De tijd om laag op laag te schilderen, het perfecte beeld te dupliceren, het opnieuw aan te raken, te laten rusten. De tijd om te kijken naar een ruimte die zich maar moeilijk toont. De tijd die we nodig hebben om te begrijpen. Een genereuze ruimte om te zijn en te kijken.

De totstandkoming van dit werk werd mede mogelijk gemaakt met de ondersteuning van het HISK.
Alle foto’s © Greg Smolders

29.09.2018-16.12.2018

Kunstenaars

kunstenaar

Sarah Smolders