tentoonstelling

Alle Programma

Expo Mattis Van Schuylenbergh en Danny Cobbaut

In Netwerk Aalst liep een tentoonstelling van de Aalsterse kunstenaars Mattis Van Schuylenbergh en Danny Cobbaut.

De fascinatie voor de theatrale kwaliteiten van de barokkunst vormen het vertrekpunt voor deze tentoonstelling. Een spanningsveld wordt gecreëerd tussen perceptie en reflectie. Barok streeft ernaar de toeschouwer zintuiglijk onder te dompelen in een ervaring verschillend van de realiteit. Die realiteit schemert nog door, zoals een deur die op een kier gelaten is. De kijker wordt hierbij uitgenodigd om na te denken over de artificialiteit die ermee verweven is. Zo moet het duidelijk worden dat elke werkelijkheid in wezen theatraal is en dat beelden constructies zijn die nooit eenduidig de realiteit tonen.

De expositie kadert in de werking van Netwerk Fabriek, een nieuwe pijler binnen Netwerk Aalst. Het maakt van Netwerk Aalst een open huis in de stad, een plek voor experiment met aandacht voor de kruisbestuiving tussen kunsten en de gemeenschap. Iedereen met een idee voor samenwerking is welkom.

13.12.2019-22.12.2019