tentoonstelling

Alle Programma

Failproof Witch (2019)

Virginia Lupu - ALIAS

In haar fotografiepraktijk zoekt Virginia Lupu om haar onderwerpen te tonen zoals ze zich bewegen binnen onze samenleving. Dit zonder hun voorstelling aan te passen aan bepaalde maatschappelijke normen, verwachtingen of stereotypen. De kunstenaar voerde een uitgebreid onderzoek naar de occulte en magische praktijken die nog geen kritische representatie vonden in de Roemeense beeldcultuur. In samenwerking met en ondergedompeld in verschillende Romagemeenschappen in Roemenië, fotografeerde Virginia Lupu figuren die een exclusief vrouwelijke praktijk uitoefenen en reflecteert ze eveneens over de rol van transgenerationele dialogen.

De opkomst van de moderniteit in de Europese cultuur en haar koloniale expansies begon met de triomf van de ratio. De praktijk van hekserij en zwarte magie werd aldus het onderwerp van systematische onderdrukking en vervolging. Dit was ook het geval voor de stad Aalst. Zo blijkt uit bestaande historische relazen dat verscheidene vrouwen destijds aanzien werden als heksen en dus geëxecuteerd. De heksenjacht was gebaseerd op angst. Virginia Lupu’s project wordt getoond in de toren van het Belfort. Aan de voorzijde van het gebouw stellen twee matig uitbundige standbeelden de graven van Vlaanderen en Aalst voor. De gevel bevat het opschrift “Nec spe, nec metu” (“noch door hoop, noch door angst”), een herinnering aan de huldiging van Philips II als graaf van Aalst (1555) die zich deze slogan eigen maakte.

Virginia Lupu doorkruiste Roemenië om deel te nemen aan de meest relevante tijdsgebonden rituelen van Romaheksen, zoals de zonnewende en de nachtevening. Een belangrijke gebeurtenis die onderdeel werd van haar werk, is een grote reünie van heksen in Roemenië die een anticorruptie betovering uitsprak over de regering en die een vorm van verzet betekende tegen de actuele politiek. Ze legde dit ritueel vast aan de hand van foto’s en videowerk. De kunstenaar grijpt met dit werk terug naar de politieke wortels van hekserij, om ze in het centrum van de stad opnieuw te laten gelden.

Credits:
Failproof Witch (2019), lichtbakken, 7 x (70 x 40 x 15 cm). Courtesy Virginia Lupu. I.s.m. Mihaela Minca. Holy Sun I’m Not Raising Up the Wind From the Earth, But I’m Raising Your Circle Onto My Head And Your Rays Into My Eyelashes (2019), video, 6:00’’, geluid. Courtesy Virginia Lupu. Gecureerd door Anca Rujoiu. In samenwerking met SPEEDWELL, WELL ONE, Europalia Arts Festival Romania en het Romanian Cultural Institute.

28.09.2019-01.12.2019

Kunstenaars

kunstenaar

Anca Rujoiu