tentoonstelling

Alle Programma

Lidwien van de Ven

Freedom

Met haar foto’s richt Lidwien van de Ven (°1963, NL) zich op aspecten van politiek en religie en stelt ze vragen over de zeggingskracht van journalistieke beelden. Haar werk geeft zijn gelaagdheid niet zomaar prijs; het vindt plaats op de grens tussen zicht- en onzichtbaarheid, waarbij het documentaire, poëtische en verontrustende in een zorgvuldige balans bijeengebracht zijn.

De foto Paris, 26/12/2006 (Liberté, Égalité, Fraternité) toont een nachtelijk straatbeeld in de Marais. In de huidige politieke controverses wordt vaak naar de drie begrippen in de foto verwezen. Tegelijkertijd vormen ze ook een spoor van de geschiedenis van het Parijse arrondissement. Dit beeld en deze woorden vormen het uitgangspunt voor van de Vens installatie.

De tentoonstelling maakt deel uit van het Europees project Interreg IVa ‘2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013’. Dit project is een samenwerking tussen Aspex (Portsmouth), Boem vzw (Kunst & Zwalm), Fabrica (Brighton), l’H du Siège (Valenciennes), La Malterie (Lille) en Netwerk (Aalst). Onder het motto ‘Investeren in je toekomst’ worden duurzame strategieën voor publieksparticipatie ontwikkeld. Meer info: iriscan.org

Toegang: € 1
Open tijdens events, concerten en films.

21.12.2011-03.01.2012