tentoonstelling

Alle Programma

Stijn Ank

Unvoid

Opening 03.10.2015 20:00.

Wat gebeurt er tussentijds – tussen de tijd waarin er bijna niets is, en de tijd waarin iets ontstaat? Wat gebeurt er in de tijd tussen de conceptie van een idee, voordat de idee op zich bestaat, en de daadwerkelijke verwezenlijking van die idee? Welke zijn de verborgen processen tijdens het creatieproces? Wat is het creatieproces?

Unvoid is een van de vele mogelijke antwoorden op die vragen. Het werk toont wat er gebeurt vanaf het inaugurele ogenblik – de tijd waarin de materie nog buiten beeld is – tot de totstandkoming van een kunstwerk. Unvoid is de openbaring van wat er gebeurt voordat de materie verschijnt of condenseert als tastbaar ding.

Sculpturen die worden gegoten in een gesloten mal zwijgen over hun creatieproces. Een kast met een glazen wand maakt het mogelijk om dat proces te tonen. De wand trekt immers een onzichtbare grens op tussen wat zich binnen de kast afspeelt, en wie buiten de kast toekijkt. Wat gebeurt in de begrenzing van zo een ruimte, die al even toevallig is als de begrenzing van het universum, springt ons in het oog. We ervaren het proces, niet het resultaat.

Wat we daarbij vooral zien, is dat de materie, puur en arm als ze ook mag zijn, haar eigen wil doordrijft, alsof die uit het niets komt, en ergens heen wil op een pad dat wij niet controleren.

Karel De Sadeleer

04.10.2015-15.11.2015

Kunstenaars

kunstenaar

Stijn Ank