tentoonstelling

Alle Programma

The Opening Monologue

Solo Pedro Barateiro

Pedro Barateiro is één van onze zes Unreliable Protagonists. We starten onze tweejarige samenwerking met de productie van een nieuwe film, The Opening Monologue. Deze film speelt de hoofdrol in de scenografie van deze tentoonstelling, waarin een aantal van zijn andere werken een nieuwe rol krijgen.

Zowel in deze tentoonstelling als in de wereld vandaag, produceren, verspreiden en consumeren we informatie aan een razend tempo. Wanneer productie en consumptie van informatie meer en meer samenvallen, dreigen we onze grip te verliezen op betekenis.

Taal, medium en distributienetwerk van informatie bepalen hoe wij de realiteit begrijpen. Het eenvoudige onderscheid tussen waar en onwaar vervaagt hierdoor, en plots krijgen we inzicht in de gelaagdheid van de realiteit.

Binnen een veelheid van gegevens, beelden en woorden, tekent de toeschouwer zich af. Terwijl ze zich verplaatst – ze navigeert, interpreteert en verspreidt op haar beurt nieuwe informatie – maakt ze een onderscheid tussen feit en fictie, niet steeds beseffend hoezeer deze met elkaar verstrengeld zijn. Haar kijk op de realiteit is voor haar absoluut waar, ook al is deze slechts fictief.

23.09.2017-17.12.2017