tentoonstelling

Alle Programma

They Keep Chewing Walls

Chrysanthi Koumianaki

Architecturale masterplannen en tekeningen — met groene open ruimtes, vernieuwde wooncomplexen en zorgvuldig gerestaureerd erfgoed — scheppen een beeld van de toekomstige stad. Het echte leven doorprikt dit ideaalbeeld; de stad zoals we deze kennen is immers voortdurend in opbouw, onaf en onder constructie. Hoe zien vooruitgang er verandering er nu werkelijk uit?

Net zoals stedenbouwkundige planners en architecten, maakt Chrysanthi Koumianaki tekeningen en plannen en stelt ze mood boards samen. In plaats van te vertrekken van geïdealiseerde toekomstbeelden, kiest ze er echter voor om te werken met de stedelijke architectuur die we dagdagelijks tegenkomen, gebruiken en zelfs coproduceren.

Verkeerssignalisatie, wegversperringen, hekken, tijdelijke trapjes en tentjes, graffititags en stickers op verkeersborden spelen een rol op het toneel dat Chrysanthi ontwerpt, als elementen van een tekening van de stad-onder-constructie. Wegenwerkers in hun kenmerkende oranje uniformen, skaters en wandelaars worden acteurs in een theaterstuk waar we allemaal een rol in spelen. Ons dagelijks leven lijkt een generale repetitie, waarmee we de toekomst van onze stedelijke omgeving alvast kunnen inoefenen.

Tentoonstellingsbeelden © Tom Callemin

03.02.2018-29.04.2018

Kunstenaars