tentoonstelling

Alle Programma

VIRUS

Nel Aerts / Emmanuel Bayon / Jo Caimo / Helmut Dick / Régis Perray / Roeland Tweelinckx

De tentoonstelling VIRUS is samengesteld uit een groepspresentatie in de Studio, subtiele ingrepen in het Netwerk-gebouw en tijdelijke acties en interventies in de stad. Aan alle kunstenaars werd gevraagd nieuw werk te realiseren op maat van de tentoonstelling. Enkele kunstenaars laten artefacten, elementen of registraties van bestaande werken ook een rol spelen in de presentatie. De levensvatbaarheid van een virus bestaat enkel bij de gratie van een ontvankelijke gastheer, hoewel deze zich in sommige gevallen niet meteen ervan bewust is als drager te fungeren. Sommige werken die deel uitmaken van deze tentoonstelling hebben zich dan ook geruisloos geïnstalleerd in de huid van de stad en in de bloedbaan van het kunstinstituut.

Met de uitspraak van Ai Wei Wei in het achterhoofd dat kunstenaars in een rationeel sociaal systeem de rol zouden moeten spelen van een virus, nodigt Netwerk zes kunstenaars uit om los van sociale verwachtingen te reflecteren over hun artistieke vermogen om direct of indirect infectieus te werken in een levend organisme zoals de samenleving. Met deze selectie kunstenaars brengen we uiteenlopende praktijken en diverse achtergronden in het experiment. Een virus kan zowel storing als ernstige schade veroorzaken, maar is ook vaak onschuldig. Los van het feit dat de ene duidelijk actief geëngageerd werkt, een andere vrolijk absurde storingen veroorzaakt in de sociale realiteit en nog iemand anders een eerder impliciete maatschappelijke zorgzaamheid uitoefent, komt merkwaardig genoeg gelijkaardig artistiek genetisch materiaal bovendrijven.

Opening ZA 11.10.2014 20:00

12.10.2014-16.11.2014

Gerelateerd programma

VIRUS

Nel Aerts / Emmanuel Bayon / Jo Caimo / Helmut Dick / Régis Perray / Roeland Tweelinckx