Arts in Society Award

Help jij Netwerk Aalst?

Arts in Society Award is een projectoproep waarmee we jonge kunstenaars uit diverse disciplines stimuleren om een participatief kunstproject te ontwikkelen dat inspeelt op een maatschappelijke uitdaging. En dit in samenwerking met een partnerorganisatie die vanuit haar dagelijkse werking in contact is met mensen in een kwetsbare positie.

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd bij het begin van het academiejaar. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Voor de weerhouden projecten is er een werkingsbudget dat wordt uitbetaald na realisatie van het project.

Om een idee te krijgen van de laureaten en projecten van de vorige edities, [klik hier](https://www.artsinsocietyaward.be/laureaten-vorige-edities).

Arts in Society Award is een samenwerking van de coöperatie Cera, kenniscentrum Dēmos en acht kunsthogescholen: KASK & Conservatorium / School of Arts HoGent, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, LUCA School of Arts, PXL-MAD School of Arts, RITSC, Koninklijk Conservatorium Brussel en Sint Lucas Antwerpen.

HELP JIJ NETWERK AALST?

Netwerk Aalst is een ontmoetingsplek, een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis.

Via co-programmatie willen we lokaal verankeren met verschillende community’s, organisaties en individuen. Om dit proces te initiëren en in goede banen te leiden is er de werkgroep Netwerk Fabriek. Netwerk Fabriek kan zich overal manifesteren, zowel in huis als in de stad – het betreft fysieke als mentale ruimte. De stem van derden is cruciaal in het programma, het denken en het ontplooien van het huis.

Met Netwerk Fabriek gaan we de relatie aan met de stad en zijn bewoners. De werkgroep legt de noden bloot en geeft zuurstof aan het gesprek. Met deze werkgroep streven we naar een inclusieve programmatie en spontane gebeurtenissen.
De werkgroep Fabriek bestaat uit brugfiguren van verschillende community’s, buurtbewoners, personen uit verschillende organisaties, kunstenaars en fans van Netwerk Aalst. Elk vanuit hun interesse stappen ze mee in de werkgroep. De leden brengen ieder overleg iemand mee zodat nieuwe stemmen gehoord worden. De werkgroep is een organisch gegeven, dat continu kan veranderen. De werkwijze ligt in hun handen. Er is ruimte voor ontwikkeling en experiment. De werkgroep is voorzien van een zelf te beheren budget.

Netwerk Fabriek trok deze zomer naar buiten onder de noemer “Gardens of Netwerk.” Gardens of Netwerk ontstond vanuit het idee van meerstemmigheid en wat een gedeelde ruimte kan betekenen voor een buurt. Dit als reactie op de weinige publieke ruimte in de buurt. De buurt ‘rechteroever’ is een 19e-eeuwse stadswijk die zich kenmerkt door zijn industriële geschiedenis en gebouwen, en met de specifieke rol als wijk van aankomst en niet van bestemming. Het verloederde parkje en de straat voor de deur van Netwerk Aalst werd de zomer lang ingezet als gedeelde ruimte voor de buurt. Ondertussen gebruikten kunstenaars de buitenruimte als speelruimte in hun artistiek proces, werd er ‘s avonds openluchtfilm getoond, werden er workshops georganiseerd door buurtbewoners en residenten.

Binnenin het gebouw werd één van de tentoonstellingsruimtes in Netwerk Aalst door de Aalsterse kunstenaars Mat&Nikki als tuin ingericht. Deze tuin werd ‘Belle Epoque’ en brengt een droombeeld naar Netwerk Aalst waarin bezoekers zich kunnen ontplooien.

DE UITDAGINGEN

 

De uitdaging ligt in de stad, we willen los van het gebouw als een nomade fungeren in de stad. We zoeken een kunststudent of meerdere die meedenken over wat publieke ruimte is en via artistieke interventies het nomadisch karakter van de werking Fabriek in de stad kan bekrachtigen.

DOELGROEP

Mensen in armoede – Jongeren in problematische leefsituaties – Kwetsbare ouderen – Nieuwkomers, vluchtelingen, Mensen zonder vaste verblijfplaats –

INTERESSE?

Neem dan contact op met Charlotte Geeraert van Netwerk Aalst.

01.10.2021