Arbeid / Karel Breugelmans / Stijn Ank / David Bergé / Kris Van Dessel

Opening groepstentoonstelling Arbeid
Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa

Wat maakt de kunstenaar “anders” dan de ambachtsman? Wanneer wordt arbeid “artistieke arbeid”? Arbeid, een groepstentoonstelling georganiseerd i.s.m. FLACC (Genk), onderzoekt de houding die diverse kunstenaars innemen in relatie tot artistieke arbeid. De tentoonstelling geeft de aanzet tot het ontwikkelen van alternatieve modellen die ervoor zorgen dat de kunstwerkplaats beter gaat aansluiten bij de veranderende noden en werkelijkheid van het kunstenaarschap. Vier kunstenaars halen het thema op verschillende manieren aan via werk dat geconcipiëerd werd tijdens een residentie in FLACC.

opening solotentoonstelling
Karel Breugelmans Constructies 1990-2015

Deze tentoonstelling wordt opgezet naar aanleiding van de realisatie en het verschijnen van een monografische publicatie van Karel Breugelmans, die terugblikt op het oeuvre van de kunstenaar over de voorbije twintig jaar. Een combinatie van nieuw en bestaand werk zal een heldere inkijk bieden in de beeldtaal van een kunstenaar, die een coherent en standvastig oeuvre ontwikkelde op het grensvlak tussen architectuur, beeldende kunst, reguliere arbeid en utopie.

opening solotentoonstelling
Stijn Ank Unvoid

Wat gebeurt er tussentijds – tussen de tijd waarin er bijna niets is, en de tijd waarin iets ontstaat? Wat gebeurt er in de tijd tussen de conceptie van een idee, voordat de idee op zich bestaat, en de daadwerkelijke verwezenlijking van die idee? Welke zijn de verborgen processen tijdens het creatieproces? Wat is het creatieproces?Unvoid is een van de vele mogelijke antwoorden op die vragen. Unvoid toont wat er gebeurt vanaf het inaugurele ogenblik – de tijd waarin de materie nog buiten beeld is – tot de totstandkoming van een kunstwerk. – Karel De Sadeleer

boekvoorstelling
David Bergé Fragile City

Fragile City herneemt Le Corbusier’s Voyage d’Orient (1911) in de hedendaagse context van verstedelijking, aan de hand van essays en werk van David Bergé, Elke Krasny en Tülay Atak. Het boek vertrekt vanuit het stedelijke curatorieel onderzoek van Krasny en de fotografische exploratie van Bergé. Naar aanleiding van deze boekvoorstelling wordt Fragile City tentoongesteld in de vorm van een installatie.

performance
Kris Van Dessel CAPTURENETWORK

Een performance met de vijfde actie van het ongoing project CAPTURE van Kris Van Dessel.
“…de ruimte zwijgt in alle talen en lijkt volstrekt onaangeroerd. Het tentoonstellingsplan met aanduiding en titelvermelding verraadt niettemin wel degelijk dat zich hier een werk bevindt. De kunstenaar heeft een ingreep uitgevoerd, maar heeft alle sporen daarvan blijkbaar ook meteen op een spontaan natuurlijke manier weer uitgewist. Hier wordt het vermogen tot verbeelding van de tentoonstellingswaarnemer waarachtig nog meer op de proef gesteld.”
— Beatrijs Eemans over The replacement of a brick of a wall at De Garage by the brick out of the wall of my studio. Mechelen, 2014 – 2015.

solotentoonstelling
Fabien Giraud & Raphaël Siboni Une Machine Simple.

Nog tot 15 november kan u ook de solotentoonstelling Une Machine Simple van Fabien Giraud & Raphaël Siboni bezoeken.

03.10.2015

Gerelateerd programma

tentoonstelling

04.10-15.11.2015

Arbeid

Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa

tentoonstelling

04.10-15.11.2015

David Bergé

Fragile City